Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta ja sen alaiset tulosalueet tuottavat mm. seuraavia palveluita:

  • Ympäristöpalvelut; rakennusvalvonnan tehtävät sekä kuntien ympäristöhallintolain, ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät.
  • Maankäyttö; yhdyskuntarakentamisen edellytykset, kuten yleis- ja asemakaavoitus, suunnittelu- ja poikkeamispäätökset, paikkatieto ja kunnan maaomaisuus.
  • Maaseutu- ja kyläpalvelut; yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset, kylätoiminnan ja maaseudun kehittäminen sekä Maaseutupalveluyksikkö Hämeen maaseutupalveluiden tuottaminen.
  • Tilapalvelut; kunnan toimitilojen suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen sekä ylläpito.
  • Investoinnit; talonrakennusinvestointien ja infrainvestointien suunnittelu, toteutus ja valvonta.
  • Aluepalvelut; katujen, teiden, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden (torit, matonpesupaikat yms.) suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen ja ylläpito.
  • Ateriapalvelut; päiväkotien, koulujen ja hoivapalveluiden ateriapalvelut.
  • Puhtauspalvelut; kunnan tilojen päivittäinen puhtaanapito.
  • Liikuntapalvelut; edellytysten luominen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, liikuntapaikkoina uimahalli, liikuntahalli, keilahalli sekä urheilu- ja ulkoilualueet.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja se kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Teknisen lautakunnan kokouksiin osallistuu lisäksi nuorisovaltuuston edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.