Nuoria Kui Siistii! talkoissa menossa keräämään roskia jätesäkkien kansssa huomioliivit päällä.

Osallisuusohjelma

Janakkalassa on valmisteltu kuntastrategiaan perustuvaa osallisuusohjelmaa. Osallisuus on kaikkia toimialoja koskeva strategian läpileikkaava teema. Yhdeksi strategian tavoitteista on kirjattu, että kuntalaiset ovat aktiivisia kuntamme kehittäjiä ja siihen pyritään myös osallisuusohjelman avulla.

Osallisuusohjelmaan on kirjattu kuntaorganisaation osallistamisen muodot ja periaatteet.
Konkreettisista osallistamistapahtumista ( kuten kyselyt, tilaisuudet, talkoot ja avoimet ovet) tullaan pitämään listaa kunnan nettisivuilla.

Kunnilla on myös lakisääteinen velvollisuus osallistamiseen. Kuntalain mukaan ”valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa”.

Kunnanvaltuusto hyväksyi osallisuusohjelman kokouksessaan 20.5.2019. Ohjelma tuli voimaan 1.6.2019 lukien ja se on strategian osalta päivitetty 2022. Osallisuusohjelma