Oppilaskunta on oppilaiden keino tulla kuulluksi sekä osallistua ja vaikuttaa koulun päätöksiin.

Vähikkälän koulun oppilaskunta kokoontuu vähintään kerran lukuvuodessa. Oppilaskuntaan kuuluu yksi oppilas joka luokalta.