Visio

“YKSILÖINÄ YHDESSÄ”

Harvialan koulussa jokainen oppilas ja henkilöstön jäsen on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Harvialan koulun yhteisön jäsen toimii toista ja itseään kunnioittaen ja hyviä tapoja noudattaen. Yhteisiä arvoja ja sääntöjä noudattaen muodostamme hyvinvoivan ja turvallisen kouluyhteisön.

Arvot

Koulumme arvot ohjaavat meitä toteuttamaan koulun toimintakulttuuria. Keskeiset arvot  lukuvuodelle 2023 – 2024 ovat:

  • itsensä ja toisten kunnioittaminen
  • STOP kiusaamiselle
  • hyvät tavat
  • oma ja yhteinen hyvinvointi