Harvialan koulussa oppilas on oppimistilanteessa aktiivinen toimija. Oppilas harjaannuttaa sosiaalisia taitojaan toimiessaan vuorovaikutustilanteissa erilaisissa ryhmissä eri ikäisten oppilaiden kanssa. Yhteisöllinen pajatoiminta oppimistyylit huomioiden kuvastaa koulun yksilöt huomioivaa, yhteisöllistä toimintakulttuuria. 

Harvialan koulun elämää pääset seuraamaan koulumme Facebooksivuilta.