Eri-ikäiset oppimassa yhdessä

Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan Harvialan koulussa pajatoimintana ikäsekoitteisissa ryhmissä. Eskarit, ykköset ja kakkoset muodostavat oman ryhmänsä, kolmas- ja neljäsluokkalaiset työskentelevät yhdessä ja viides- ja kuudesluokkalaiset ovat omana ryhmänään. Kaikilla luokka-asteilla pajatyöskentelyyn käytetään neljä vuosiviikkotuntia. Pajatyöskentelyn keskeiset sisällöt ja tavoitteet noudattavat Ympäristöopin kokonaisuuksia, joita täydennetään taito- ja taideaineilla. Pajatyöskentelyssä on mukana myös äidinkielen, matematiikan, uskonnon ja elämänkatsomustiedon sisältöjä sekä ylemmillä luokilla myös historiaa ja englantia