Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Janakkalan kunnan verkkosivustoa sekä samalla julkaisujärjestelmällä toteutettuja erillissivustoja:

Seloste on laadittu 21.09.2020. ja sitä on päivitetty 20.1.2022. Verkkopalveluja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Yllä mainittujen sivustojen saavutettavuudesta vastaa Janakkalan kunta. Sivustojen tekninen toteuttaja on Valu Digital Oy ja sivustot on tehty WordPress -julkaisujärjestelmällä.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse Siteimprove -saavutettavuustyökalun avulla.

Janakkalan kunta on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Syksyllä 2020 perustettiin saavutettavuustiimi, jonka tarkoituksena on kehittää ja valvoa sivustojen saavutettavuutta.

Olemme laatineet saavutettavuusohjeet sekä järjestäneet koulutuksia nettisivujen päivittäjille. Lisäksi olemme järjestäneet sisäisiä koulutuksia saavutettavien asiakirjojen tuottamisesta ja kannustaneet koko henkilöstöä suorittamaan verkkokoulutuksen saavutettavista asiakirjoista. Tarjolla on ollut myös virkakielen koulutusta ja kiinnitämmekin vuosina 2021-2022 tekstien ymmärrettävyyden parantamiseen.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää vaaditun AA-tason saavutettavuuskriteeristön suurelta osin (tilanne 20.1.2022). Puutteet ja suunnitellut korjaukset on kuvattu alla. Niissä käytetään WCAG 2.1 ohjeistuksen luokittelua.

Ei saavutettava sisältö

Merkittävimmät puutteet ovat tiedostojen saavutettavuudessa (pdf, doc, xls). Tiedostojen käyttötarkoitus tarkistetaan ja ne päivitetään saavutettavaksi, kun tiedostoa seuraavan kerran korjataan tai päivitetään.

Havaittavat puutteet

Kuvalla ei ole vaihtoehtoista tekstiä

Yksittäisistä kuvista puuttuu vaihtoehtoinen teksti. Korjaustyöt käynnissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Linkit eivät ole selvästi tunnistettavissa

Palautepalstan vastauksissa linkkiteksti ei erotu tavallisesta tekstistä, ennen kuin hiiren vie linkin päälle. Muualla sivustossa vaatimus täyttyy.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.1 Värien käyttö

Sisällön muotoilemiseen käytetty HTML-koodia

Yksittäisillä sivuilla on määritelty tyylejä html-koodissa. Puutteet liittyvät ulkopuolisiin palveluihin: sosiaalisen median widgeteihin sekä YouTube-upotuksiin.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Teksti leikkautuu, kun sen kokoa muutetaan

Laurinmäen sivustolla on muutamilla sivuilla mahdollisuus kuunnella lepakkojen ja eri lintulajien ääniä. Kuuntelutoiminnon painikkeiden tekstit leikkautuvat kun niitä suurentaa. Muualla sivustossa vaatimus täyttyy.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 1.4.4 Muuta tekstin kokoa

Hallittava

Linkkiteksti, jota käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen

Samaa linkkitekstiä käytetään linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin, esimerkkinä tapahtumalistauksen ja uutisten Lue lisää –linkit. Korjaustyöt käynnissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Kuvalinkillä ei ole tekstivastinetta

Sivuilla käytetyistä kuvagallerioiden kuvista sekä yhteystietojen yhteydessä olevista kuvista puuttuu kuvalinkeistä tekstivastineet. Korjaustyöt käynnissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Lomakkeen ohjausobjektin nimilapusta puuttuu teksti

Ilmoita tapahtumasta lomakkeen CAPTCHA lomake-elementissä (toiminto, joka varmistaa että tietojen lähettäjä ei ole robotti) on nimilappu, mutta tekstiä ei ole lisätty (nimilappu on tyhjä).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Elementtiä ei korosteta siihen kohdistettaessa

Laurinmäen sivustolla on muutamilla sivuilla mahdollisuus kuunnella lepakkojen ja eri lintulajien ääniä. Näppäimistöllä navigoitaessa äänitoiminnon elementtejä ei korosteta niihin kohdistettaessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä

Sivustolla käytetty lomaketoiminto ei ole kaikilta osin saavutettava.

Sivustolla käytetyissä lomakkeissa pudotusvalikoilta puuttuu selite, joka on eksplisiittisesti yhdistetty kenttään. Ongelma koskee kolmea lomaketta. Lomakkeiden valintapainikkeen (radiopainike) lomake-elementtejä ei ole ryhmitelty. Myös CAPTCHA (toiminto, joka varmistaa että tietojen lähettäjä ei ole robotti) lomaketoiminnon syötekentällä ei ole näkyvää nimilappua, joka osoittaisi syötekentän tarkoituksen. Liitetiedostotoiminnossa WAI-ARIA ’aria-describedby’ -määritteessä on viittaus tunnukseen, jota ei ole olemassa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Sivustolla käytetty lomaketoiminto ei ole kaikilta osin saavutettava.

Sivustolla käytetyissä lomakkeissa pudotusvalikoilta puuttuu selite, joka on eksplisiittisesti yhdistetty kenttään. Lisäksi CAPTCHA (toiminto, joka varmistaa että tietojen lähettäjä ei ole robotti) lomaketoiminnon ohjausobjektin nimilapusta puuttuu teksti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
  • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Saavutettavuuspalaute -ja kantelu

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Saavutettavuutta koskevaa palautetta kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voit antaa sähköisellä saavutettavuuspalautelomakkeella.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian, viimeistään 14 päivän kuluessa. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Henkilökuva Heidi Lampsijärvi.