Vammaisneuvosto on Janakkalassa toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin kunnassa.

Vammaisneuvosto edistää vammaisten, vammaisyhdistysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja seuraa kunnallishallinnon eri alojen toimintaa vammaisten kannalta. Neuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä eri tavoin vammaisille kuntalaisille.

Vammaisneuvoston tehtävät

Kunnanhallituksen 22.4.2014 antamien toimintaohjeiden mukaisesti vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä ja viedä tietoa päättäjille
  • vaikuttaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa kunnan hallinnon yleisiä oloja ja vammaisia henkilöitä koskevaan päätöksentekoon
  • edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön ja kulttuuri- ja harrastetoimintaan
  • edistää vammaisille tarkoitettujen palvelujen kehittämistä, esteettömyyttä ja saavutettavuutta
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa
  • vammaisneuvosto kiinnittää huomiota myös ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyteen

Yhteydenpito muiden vammaisneuvostojen kanssa

Toimii yhteistyössä VANE:n eli Valtakunnallisen vammaisneuvoston kanssa ja osallistuu sen ja muiden tahojen järjestämiin, vammaisneuvoston toimintaan liittyviin koulutustilaisuuksiin.

Pidetään yhteyttä ympäristökuntien vammaisneuvostojen kanssa. Tavoitteena on kehittää seudullista yhteistyötä ja järjestää yhteisiä tapahtumia.

Muistiot