Vaikuttamistoimielimiä Janakkalassa ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto. Näiden lisäksi Janakkalassa toimii myös työllisyystoimikunta.

Vaikuttajatoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, jotka kunnanhallitus asettaa.

Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan (ikäihmiset ja vammaisjärjestöt) yhdistyksistä ja muista järjestöistä. Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan vaaleilla.

Vaikuttamistoimielimet varmistavat intressiryhmiensä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnan päätöksenteossa, suunnittelussa ja palveluissa.