Janakkalan nuorisovaltuusto kokoontumassa kunnan valtuustosalissa.

Janakkalan Nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien 13-18-vuotiaiden nuorten osallistumis- ja vaikuttamiskanava, jonka toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä.

Nuorisovaltuusto järjestää vuosittain keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tekee esityksiä, lausuntoja ja ehdotuksia nuoria koskevissa asioissa. Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Nuorisovaltuusto käsittelee vuosittain nuorisopalveluiden myöntämällä avustuksella toteutettujen tapahtumien/hankintojen/toimintojen raportoinnin.

Nuorisovaltuusto kaudelle 2022-2024

  • Kariina Kirsa, puheenjohtaja
  • Salene Razi
  • Tea Salminen
  • Samuel Chiruza Kadeyi
  • Sally Nguyen
  • Khat, Thit Khat Hnin
  • Joyce, Ei Sun Lae Kyaw
  • Lucie Nguyen
  • Caryl Hlaing