Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri

Uuden kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella on tavoitteena edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa erillistä sidonnaisuusrekisteriä.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Lupajaoston jäsenet ja varajäsenet
 • Janakkalan Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
 • Kunnanjohtaja
 • Kunnanhallituksen, lautakuntien, jaoston ja johtokunnan esittelijät

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

 • johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
 • merkittävä varallisuus
 • muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa