Lastenkonsertti kirjaston aulassa, jossa paljon lapsia, saippuakuplia ja esiintyjänä Mimi ja Kuku.

Kulttuuritoimen tapahtumatuki

Tapahtumatukea voivat hakea janakkalalaiset yhdistykset taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Kyseeseen tulevat kulttuuritoiminnan tapahtumat kuten konsertit, teatteriesitykset, teemapäivät ja festivaalit.

Nuorisotoiminnan tuki

Nuorisotoiminnan tukea myönnetään janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille. Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta. Ensisijaisena tarkoituksena on nuorille suunnatun toiminnan ja/tai nuorten itse suunnitteleman ja järjestämän toiminnan kehittäminen ja lisääminen.