Tapahtumatukea voi hakea taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi Janakkalassa. Kyseeseen tulevat kulttuuritoiminnan* tapahtumat kuten konsertit, teatteriesitykset, teemapäivät ja festivaalit.

Mikä on tapahtumatuki?

 • Tapahtumatukeen on jatkuva, sähköinen haku ja kulttuurituottaja päättää tapahtumatuen jakamisesta harkinnan ja määrärahojen puitteissa (Janakkalan kunnan johtosääntö § 1.7.10)
 • Tapahtumatukea jaetaan vuosittain yhteensä 5000€
 • Yhden tapahtuman maksimitukisumma on 800€
 • Tukea on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa
 • Tapahtumatukea voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana
 • Myönnetään pääsääntöisesti yhdistykselle tai toimintaryhmälle, joka ei saa Janakkalan kunnan kulttuuritoimen jakamaa avustusta
 • Kulttuuritoimen avustusta jo saavalle yhdistykselle voidaan erityistapauksessa myöntää tapahtumatukea suunnitellun tapahtuman poiketessa merkittävästi yhdistyksen muutoin vuosittain järjestämästä toiminnasta. Kulttuuriyhdistyksen perustoimintaan siihen kuuluvine tapahtumineen kehotetaan hakemaan avustusta, ei tapahtumatukea
 • Tapahtumatukea myönnetään vain kaikille avoimien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen Janakkalassa. Kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen näkemyksen, kohtuulliseksi katsottavaa korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella

Tapahtumatukea ei voida myöntää

 • Jälkikäteen jo menneille tapahtumille
 • Janakkalan kunnan ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin
 • Yrityksille, keskus- tai piirijärjestöille tai yhteisölle edelleen jaettavaksi
 • Tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla on pääsääntöisesti puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus
 • Yhdistysten sisäisiin vuosijuhliin, tapahtumiin tai koulutuksiin
 • Tapahtumiin tai muihin hankkeisiin, jotka sisältävät vaalimainontaa tai muuta vaalitoimintaa

* Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (166/2019) 1 §:n mukaan: ”Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä”.

Mihin tapahtumatuen saaminen velvoittaa?

 • Tapahtumatukea saava on velvoitettu sopivassa yhteydessä julkisesti mainitsemaan, että Janakkalan kunta on tukenut toimintaa. Janakkalan kunta pidättää oikeuden käyttää tapahtuman tietoja ja mahdollista logoa viestinnässään ja markkinoinnissaan, mutta päättää itse missä ja miten. Janakkalan kunnan logon käytöstä tapahtumajärjestäjän materiaaleissa sovitaan aina erikseen
 • Tukea saaneen tulee laatia pyydettäessä maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen
 • Tapahtumatukea voi käyttää ainoastaan tarkoitukseen, johon se on hakemuksen pohjalta tehdyssä päätöksessä myönnetty
 • Tapahtumatuen käyttötarkoituksen muuttamista tai käyttöajan jatkamista anotaan aina kirjallisesti Janakkalan kulttuuritoimelta. Perustellut muutokset ovat mahdollisia erityisesti korona-aikana ja näin vältytään maksetun avustuksen palauttamiselta
 • Mikäli tukea käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on haettu tai myönnetty, on kunnalla oikeus tuen takaisinperintään
 • Mikäli tuen saaja ei pysty pyydettäessä antamaan hyväksyttävää tilitystä tai selvitystä tuen käytöstä kolmen kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä, voidaan tuki periä takaisin

Kuinka tapahtumatukea haetaan?

Tapahtumatukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan tarve tuelle, toiminnan laatu, laajapohjaisuus ja oma varainhankinta (esim. pääsymaksut) sekä kulloinkin käytettävissä oleva määräraha. Hakemuksesta tulee siis ilmetä hakijaa koskevien tietojen lisäksi selostus tuettavasta toiminnasta sekä kustannusarvio. Kustannusarviossa tulee esittää mahdollisimman tarkasti tapahtumasta koituvat tulot ja menot sekä selvitys omarahoitusosuudesta ja muista tapahtumalle haetuista tuista ja avustuksista.

Tapahtumatukea haetaan viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa. Olethan lukenut yllä olevat ohjeet ja perusteet tuen myöntämiselle ennen lomakkeen täyttämistä.

Siirry täyttämään sähköistä lomaketta