Mahdollisuus palveluasumiseen järjestetään, jos se on vaikeavammaiselle henkilölle välttämätöntä tavanomaisista elämän toiminnoista selviytymisessä. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina, tai muutoin erityisen runsaasti, mutta ei ole jatkuvassa laitoshuollon tarpeessa.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan järjestää omaan asuntoon tarvittavien asunnon muutostöiden ja esimerkiksi kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella tai palkkaamalla henkilökohtainen avustaja. Palveluasuminen voidaan järjestää myös kunnan asumisyksiköissä tai yksilöllisen tarpeen mukaan ostetussa palveluasumisessa Janakkalassa tai muualla.

Asumispalvelut pitää sisällään eri tavoin tuettua asumista.

Tuettu asuminen

  • Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea asumiseensa tai asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Palveluasuminen (uudessa sosiaalihuoltolaissa ohjattu asuminen)

  • Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisessa henkilökuntaa ei ole yöaikaa paikalla.

Tehostettu palveluasuminen (uudessa sosiaalihuoltolaissa autettu asuminen)

  • Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Lisäksi puhutaan tilapäisestä asumisesta.

  • Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Janakkalan vammaispalvelut järjestää tilapäistä hoitoa asiakkaan tarpeiden mukaan monen eri palveluntuottajan kanssa. Tilapäisen hoidon järjestäminen liittyy myös omaishoidon tuen vapaan järjestämiseen omaishoitajalle.

Asukkaaksi hakeminen ja siitä päättäminen

Asumisyksiköihin haetaan kunnan asiakasohjausyksikön kautta. Asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa tehdään palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma.

Laine Susanna

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki

Jaakkola Miia

palveluohjaaja
Vammaispalvelut

Puhelinaika ma-to klo 9-10.

Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki