Jätehuollon järjestää Kiertokapula Oy. Kiertokapula on kuntien yhteinen jäteyhtiö, joka huolehtii jätteiden vastaanottamisesta, käsittelystä sekä jäteneuvonnasta.
Kiertokapula Oy

Jätehuolto Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen

Jätelautakunta toimii 13 kunnan yhteislautakuntana. Jätelautakunta hyväksyy jätehuoltomääräykset, päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta, hyväksyy jätetaksan, määrää jätemaksut ja käsittelee jätemaksuja koskevat muistutukset ja hakemukset sekä hyväksyy jätemaksujen siirtämisen ulosottoon. Lisäksi jätelautakunta päättää jätteiden kuljetuksen periaatteista ja aluekeräyksestä sekä ylläpitää kiinteistöistä jätehuollon asiakasrekisteriä.
Jätelautakunta Kolmenkierto
Ilmoita kompostoinnista
Tutustu jätehuoltomääräyksiin

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Janakkalan ympäristönsuojelu valvoo, että jätehuoltomääräyksiä noudatetaan ja puuttuu tarvittaessa jätteiden epäasialliseen käsittelyyn, kuten jätehuoltoon liittymättömiin kiinteistöihin, haittoja aiheuttavaan kompostointiin, jätteiden polttamiseen tai roskaamiseen. Ensisijainen siivousvastuu on aina jätteen haltijalla (roskaajalla), mutta toissijaisesti maanomistajalla. Akuuteista ja törkeistä rikkomuksista tehdään rikosilmoitus poliisille.
Ilmoita roskaantumisesta kunnan ympäristöpalveluihin

Kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi 1.1.2022 Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Kiertokapula Oy vastaa jätehuollon palvelutehtävistä, eli

  • jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä,
  • jätteenkuljetuksen järjestämisestä sekä
  • jäteneuvonnasta.

Jätehuoltoon liittyvä asiakaspalvelu, uudet asiakkuudet ja laskutus hoituvat Kiertokapulan kautta.

Lisätietoja Kiertokapulan verkkosivuilta.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteiden, paperin sekä asumisessa syntyvien lietteiden kuljetukset kiinteistön haltija järjestää toistaiseksi itse.

Yritystoiminnan jätteet

Yritystoiminnan jätteiden osalta kuljetuksia voi jatkaa kuten ennenkin, ellei jätettä kerätä kiinteistöltä yhdessä asumisessa syntyvän jätteen kanssa. Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte on jätelain mukaan luovutettava kunnan järjestämään kuljetukseen.

Pakkausjätteiden (lasi, metalli, kartonki, muovi) aluekeräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Paperin aluekeräyksestä vastaa Paperinkeräys Oy ja Janakkalan Jätteenkuljetus.

Katso keräyspisteiden sijainnit

Janakkalan kunnan Pajan kierrätyspisteessä, kierrätys- ja kuljetuspaja Potkurissa otetaan vastaan sähkö-, elektroniikka- ja metalliromua, akkuja, paristoja ja loisteputkia. Kierrätyspisteet sijaitsevat ulkona, Turengissa osoitteessa Taimistotie 4.

Kiertokapula Oy ottaa vastaan vaarallisia jätteitä ja järjestää vaarallisten jätteiden viikkokeräyksiä. Viikkokeräysten lisäksi järjestetään isompia vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempauksia.

Janakkalassa ensisijainen sijoituspaikka puutarha- ja haravointijätteelle on Kiertokapulan Karanojan toimipiste, jonne puutarhajätettä voi viedä maksutta. Karanojan toimipiste on auki viitenä päivänä viikossa ja sesonkiaikoina myös lauantaisin.

Myös Paturin puutarhajätteen vastaanottopaikka ottaa vastaan jonkin verran risuja ja lehtiä sen aukioloaikoina. Puutarhajätteet on laitettava omiin kasoihinsa. Haravointijätteen seassa ei saa olla roskia. Jos lehdet on säkitetty, säkit on tyhjennettävä ja vietävä muovit pois.

Paturin puutarhajätteen vastaanottopaikka on avoinna joka kuukauden viimeinen torstai klo 8-16, (huhti-lokakuussa klo 8-18). Vastaanottopaikka sijaitsee Turengissa, osoitteessa Lastuvuorentie 11.

Lisätietoa: Rakennuttaja-valvoja ja Kunnossapitotyöpäällikkö