Kiinteistöjen on oltava liittyneenä vesi- ja viemäriverkostoon ns. vesilaitoksen toiminta-alueilla, joita ovat valtuuston erikseen vahvistamat alueet Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Leppäkoskella. Toiminta-alueet rajoittuvat pääasiassa asemakaavoitettuihin alueisiin. Tietoa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista antaa Janakkalan Vesi.

Alueelle on perustettu myös vesiosuuskuntia, joihin liittyminen on vapaaehtoista. Janakkalassa on perustettu neljä vesiosuuskuntaa: Punkan-Nummenpään, Koljalan-Vuortenkylän, Uhkoilan ja Rastilan vesiosuuskunnat. Rastilan vesiosuuskunnan alueelle on rakennettu ainoastaan vesijohtoverkosto.

Vapautusta liittymisvelvollisuudesta voi hakea vesihuoltolain 11 §:n mukaisilla perusteilla. Vapaamuotoinen lupahakemus, jonka liitteenä on sijaintikartta, toimitetaan Janakkalan ympäristönsuojelulle.

Hellberg Aino

ympäristötarkastaja
Ympäristö

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, jätevedet, meluilmoitukset, ylijäämämaat

Poissa 13.6.2024-13.5.2025

Juttilantie 1, 14200 Turenki