Janakkalan Vesi vastaa talousveden jakelusta ja viemäröinnistä toiminta-alueillaan.  Janakkalan Veden verkostoon liittyneitä kiinteistöjä on yli 3000.

Vesihuollon toiminta-alueen määrittäminen perustuu voimassaolevaan vesihuoltolakiin.  Talousveden jakelun ja jäteveden viemäröinnin toiminta-alueet on esitetty Turengin, Kirkonkylän, Nuolialan, Tervakosken ja Leppäkosken toiminta-alueiden kartoissa.

Vesihuoltolain 10 § mukaan vesihuoltolaitoksella on huolehtimisvelvollisuus toiminta-alueensa vesihuollosta ja kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lain 11 § määrittämin perustein.

Omien toiminta-alueidensa lisäksi Janakkalan Vesi toimittaa vettä neljälle Janakkalassa olevalle vesiosuuskunnalle ja huolehtii näistä kolmen jätevesien käsittelyn.

Päivitetyt toiminta-alueet löydät Janakkalan karttapalvelusta.

Toiminta-aluekartat

Turenki ja Rastikangas

Kirkonkylä

Nuoliala

Tervakoski

Leppäkoski