Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa- ja ilmoitusasioita ovat mm.:

  • Ympäristölupa ja rekisteröinti-ilmoitus
  • Maa-aineslupa
  • Maastoliikennelupa
  • Melu- ja tärinäilmoitus
  • Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Lisää lupa- ja ilmoitusasioita sivun alavalikosta.

Asian käsittelystä peritään ympäristö- ja maa-ainestaksan mukainen käsittelymaksu.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2022-2025

Hellberg Aino

ympäristötarkastaja
Ympäristö

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, jätevedet, meluilmoitukset, ylijäämämaat

 

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Ikonen Mira

palvelusihteeri
Rakennusvalvonta, Ympäristö

Rakennusvalvonnan- ja ympäristöpalveluiden toimistotyöt

Rakennusvalvonta on joululomalla ja suljettu 22.12.2023-7.1.2024 välisen ajan.

Juttilantie 1, 14200 Turenki