Kumppanuuspöytä on sekä paikka että toimintatapa, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta (kylien edustajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset tms. ryhmä, viranhaltijat, luottamushenkilöt) kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen.

Janakkalan kumppanuuspöytäprosessia voi kuka tahansa esittää käynnistettäväksi. Kumppanuuspöytä on yhdistykselle mahdollisuus esittää ideaa tai haastetta yhdessä ratkaistavaksi.

Janakkalan kumppanuuspöydän sivuille.