Leader-rahoitusinfon materiaali

Huhtikuisen Linnaseudun yhdistyksille suunnatun Leader-rahoitusinfon esitys.
Huomioikaa, että esitetyt summat ja kriteerit ovat vielä alustavia.

Järjestöille suunnattu kysely Lapsiystävällinen kunta -työstä Janakkalassa

Kunnanhallitus päätti kolme vuotta sitten, että lähdemme tavoittelemaan Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta. Malliin liittyessämme teimme laajat alkukartoituskyselyt ja nyt on aika selvittää uusin kyselyin Lapsiystävällinen kunta –työmme vaikuttavuutta. Onnistuneen kehittymisen tuloksena meillä on mahdollisuus saada Unicefilta tunnustus tänä vuonna.

Lapset ovat oikeutettuja erityiseen huolenpitoon, tukeen ja suojeluun kasvaakseen täyteen mittaansa. Tämä on aikuisten tehtävä ja velvollisuus.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.
  • kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.

Vastaa järjestöille suunnattuun kyselyyn viimeistään 30.4. mennessä.
Lastenoikeudet ovat meidän kaikkien yhteinen asia ja jokainen vastaus on tärkeä.

Kesän tapahtumiin ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset kesän ja syksyn tapahtumiin avautuvat vähitellen.
Turengin Kevätkarkeloille voi jo ilmoittautua.

Avustukset

Seuraavat kunnan myöntämät avustukset tulevat hakuun 15.3.2023:

  • liikuntatoimen yleisavustukset
  • kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset
  • kylien toiminta- ja järjestötaloavustukset
  • ympäristöavustukset

Avustusten hakuaika 15.3.-15.4.2023 klo 15.

Lisäksi kulttuurin tapahtumatuki sekä nuorisopalveluiden nuorisotoiminnan tuki ovat jatkuvassa haussa ympäri vuoden.

Lisätietoja kaikista kunnan myöntämistä tuista ja avustuksista sekä hakulomakkeet.

Olettehan jo lähellä.fi:ssa?

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa. Palvelu on maksuton!  

Janakkalan kunnan nettisivujen yhdistyshakemisto poimii tiedot palvelusta. Varmista näkyvyytesi myös kunnan sivuilla ja rekisteröidy nyt:

Ilmoita yhdistyksesi tiedot palveluun.
Katso ohjeet uuteen palveluun rekisteröitymiseen.

Lisätietoja ja tarvittaessa apua kirjautumiseen: Sara Löyttyjärvi, sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi

Tapahtumat ilmoitetaan HämeEvents-palveluun

Janakkalan kunnan uusien nettisivujen myötä tapahtumakalenterin tapahtumat poimitaan koko Kanta-Hämeen yhteisestä tapahtumakalenterista Hameevents.fi:sta.

Tapahtumat ilmoitetaan suoraan HämeEvents-palveluun ja tarvittaessa yhdistys pääsee myös itse muokkaamaan jo julkaistuja tapahtumatietoja.