Lintutorni.

Leppälammintie

Alueelle kuljetaan Lammintieltä, jossa viitta Suurisuo. Kävellen Suurisuon lintutornille pääsee parkkialueelta opastettua luontopolkua pitkin, autolla Leppälammin suunnasta.

Tornista voi tarkkailla suolla ja sen reunametsissä pesivien lintujen elämää. Suoalueen tyypillisimmät lajit ovat teeri, korppi ja petolinnuista alueella pesivät mm. sääksi, hiiri- ja kanahaukka. Lisäksi tornin vieressä olevassa kuusivaltaisessa metsässä pesivät eri tiais- ja rastaslajit, punarinta, hippiäinen ja pikkukäpylintu. Suolla kulkevalta pitkospuupolulta voi kuulla vielä Etelä-Suomessa harvinaisena pesivän kapustarinnan kaihoisaa vihellystä.

Katso alueen kartta sähköisessä karttapalvelussa