Periaatteet

Janakkalan kunnankirjasto tarjoaa asiakkailleen monipuolisesti aineistoa. Kokoelmamme avulla tarjoamme jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden lukuharrastukseen, sivistykseen, elämyksien kokemiseen sekä elinikäisen oppimisen ylläpitämiseen.

Kokoelmamme organisoidaan käyttöä varten siten, että sen hyödyntäminen on asiakkaille mahdollisimman vaivatonta.

Hankinta

Kirjaston kokoelma on olennainen osa kirjastotoimintaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kirjastoon hankitaan uutta aineistoa monipuolisesti. Ensisijaisina valintaperiaatteinamme ovat aineiston kysyntä, ajankohtaisuus ja laatu. Huomioimme kokoelmassa myös erilaisten asiakasryhmien tarpeet sekä alueelliset erityispiirteet.

Kirjastomme kokoelmaan hankitaan sekä painettua että sähköistä aineistoa. Kirjat, lehdet, elokuvat, konsolipelit ja musiikkiaineisto ovat kokoelmamme keskiössä. Sähköistä käyttöä varten hankitaan kauno- ja tietokirjallisuutta sekä kotimaisia ja ulkomaisia lehtiä. Aineiston hankinnassa huomioidaan tekijänoikeudet ja (aineiston) käytettävyys.

Poisto

Aika ajoin joudumme poistamaan aineistoa kokoelmistamme. Poistoperusteina ovat aineiston alhainen käyttöaste, huono kunto sekä aineiston vanhentuminen. Klassikkoteokset säilytetään, ja vanhentunutta aineistoa pyritään mahdollisuuksien mukaan päivittämään tuoreempaan ja vastaamaan paremmin tämän päivän tiedontarpeita.

Poistettua aineistoa myydään vuosittain järjestettävän poistomyyntikampanjan yhteydessä. Myytäväksi kelpaamaton aineisto kierrätetään.

Saatavuus

Kirjastomme aineisto löytyy verkko-osoitteesta https://vanamo.finna.fi/. Verkkokirjastossa on mahdollista tarkastella omia asiakastietojaan, uusia lainojaan ja tehdä varauksia haluamaansa aineistoon.

Aineiston lainaaminen ja varaaminen on maksutonta Janakkalan kirjastoista. Seutuvaraus muista Vanamo-kirjastoista (Hattulan kirjastot ja Hämeenlinnan kirjastot) maksaa 2,50 €/varaus. Mikäli etsimääsi aineistoa ei löydy Vanamo-kirjastoista on aineiston kaukolainaaminen muista kirjastoista mahdollista. Kaukolainauksesta perittävä maksu on vähintään 6 €/laina tai lähettäjäkirjaston esittämän laskun mukaan.

Pyrimme nopeuttamaan aineiston saatavuutta asettamalla kysytyimmälle kaunokirjallisuudelle 14 vuorokauden laina-ajan. Hankimme myös tarpeen tullen täydentäviä kappaleita varatuimmasta aineistosta.

Kehittäminen

Kirjaston kokoelmaa kehitetään erilaisten arviointimenetelmien avulla. Kokoelmaa arvioidaan kartoittamalla sen käyttöastetta, ikää ja kysyntää. Asiakkaat voivat osallistua kokoelman kehittämiseen antamalla asiakaspalautetta sekä esittämällä aineiston hankintatoivomuksia.

Lahjoitukset

Otamme harkinnan mukaan vastaan aineistolahjoituksia. Ensisijaisesti uudempaa kauno- ja tietokirjallisuutta sekä vieraskielistä kertomakirjallisuutta. Emme ota vastaan vanhentuneita lehtiä, tietokirjoja, tai aineistoja, joiden tekijänoikeudet estävät lainauskäytön.

Säilytys

Säilytämme kirjaston varastokokoelmassa runsaasti kysyttyä sekä kulttuurisesti merkittävää aineistoa. Kirjaston käyttäjien kannalta tarpeellinen aineisto säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Varastoaineistoa voi kysyä pääkirjaston asiakaspalvelupisteeltä tai kohdistaa siihen varauksen verkkokirjastossa.