Vastaa ilmastotekokyselyyn ja voita elokuvaliput!

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali ja ensimmäinen fossiilivapaa yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu mm. Ilmastolaki, joka velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman kunnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Tämän kyselyn avulla on tarkoitus selvittää, millaisia ilmastotekoja, eli kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimia, janakkalalaiset tekevät tai tekisivät, jos se olisi mahdollista. Vastausten avulla saamme kunnassa selville, miten voisimme nykyistä paremmin kannustaa asukkaitamme kestäviin valintoihin. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Janakkalan kunnan kestävän kehityksen ohjelman valmistelevissa töissä ja sitä koskevassa opinnäytetyössä.

Nettikysely on avoinna 13.-31.03.2023. Kysely on anonyymi, eikä vastaajaa voida yhdistää annettuihin vastauksiin. Vastaamiseen kuluu aikaa n. 10-15 minuuttia.

Arvomme yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken yhden onnekkaan, joka saa palkinnoksi vastaamisestaan kahden hengen elokuvalippupaketin Tervakosken Kinoon. Arvontaan osallistujat voivat halutessaan jättää yhteystietonsa kyselyn lopussa. Henkilötietoja käytetään ainoastaan arvontaan, niitä ei säilytetä eikä käytetä mihinkään muuhun. Otamme yhteyttä voittajaan kyselyn päätyttyä.

Lisätietoja kyselystä:

Lisää Janakkalan ilmastotyöstä.