Janakkala on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen liiton koordinoimassa Hämeen ilmastovahti-hankkeessa. Hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat sitoutuneet Kanta-Hämeen tavoitteeseen olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä.

Hämeen ilmastovahti on ensimmäinen maakunnallisesti toteutettava verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen palvelussa mukana olevien organisaatioiden ilmasto-, kiertotalous- ja ympäristötoimet. Hämeen ilmastovahdissa ovat mukana kaikki Kanta-Hämeen kunnat sekä muita organisaatioita. Maakunnanlaajuisesti Vahtiin on kirjattu jo yli 500 toimenpidettä.

Maakunnallinen ilmastovahti tehostaa alueen ilmastotyötä. Kun kaikki toimet löytyvät samasta paikasta ja niille on nimetty vastuuhenkilö, tulee mukana olevien organisaatioiden ilmastotyö näkyväksi ja ilmastotyön vastuunjako selkeytyy.

Hämeen ilmastovahti -hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Hankkeen päätyttyä joulukuussa ilmastovahdin hallinnointi siirtyy Hämeen liitolle.

Janakkalan kunnan strategiassa ilmastotyön näkökulmaa painotetaan vastuullisuuden arvolla. Strategian mittarina hyödynnetään ilmastovahti-työkalua sekä KETS-sopimuksen (Kuntien energiatehokkuussopimus) mittarointia. Strategiassa yhtenä tavoitteena on, että kestävä kehitys on luonteva osa kunnan arkea.

Janakkalan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuoden 2007 tasosta vuoteen 2020 mennessä 35 % (Kasvihuonepäästöjen laskelmat). Suurimmat päästölähteet olivat vuonna 2020 tieliikenne ja maatalous.

Janakkala on mukana ekoteollisuuspuistojen verkostossa. Verkostoon kuuluu alueensa kiertotalouden ekoteollisuuspuistojen edelläkävijöitä. Verkoston tehtävänä on vaihtaa kiertotalouden parhaita käytäntöjä sekä seurata alan kehitystä Suomessa ja maailmalla. Ekoteollisuuspuistojen verkosto

Vuonna 2023 käynnistyy Janakkalan kunnan ilmastosuunnitelman laatiminen. Ilmastotyö on kunnassa poikkihallinnollista. Ilmastosuunnitelman laatimisen tavoitteena on, että ilmastonäkökulma huomioidaan hankinnoissa, maankäytössä, tilojen käytössä sekä mm. kuntalaisten osallistamisessa.

Janakkalassa on hienoja ja Etelä-Suomessa harvinaiseksi käyneitä vanhoja metsiä, joiden suojelemiseksi Janakkalassa on käynnissä METSO-ohjelmaan soveltuvien suojelualueiden kartoitus.

Vähälä Tuuli

ympäristösuunnittelija
Ympäristö

Öljysäiliöt, aumaus-ilmoitukset, vieraslajit, luonnonsuojelu, avustukset

Lomalla 10.7.-6.8.2024

Juttilantie 1, 14200 Turenki