Valtuusto: Tilapäinen valiokunta tarkastelemaan kunnanhallituksen luottamusta

Valtuusto päätti (29.1) asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa asiaa. Tarkoituksena on selvittää, nauttiiko kunnanhallitus valtuuston luottamusta.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Rauno Kurki , Pirjo Kilpeläinen, Emilia Tamminen, Anssi Lepistö ja Merja Kari. Puheenjohtajaksi valittiin Kurki ja varalle Kilpeläinen.

Valtuutettu Petri Hakamäen erottua keskustan valtuustoryhmästä ja siirryttyä omaan perustamaansa valtuustoryhmään, valtuustoryhmien kokonaisuudessa ja ryhmien jäsenmäärissä on tapahtunut muutoksia, joiden seurauksena poliittiset voimasuhteet ovat muuttuneet. Tämä vaikuttaa kunnanhallituksen asemaan suhteessa valtuustoon.

Ari-Pekka Jaatinen teki pykälään muutosesityksen ( Valtuusto päättää olla asettamatta tilapäistä valiokuntaa ja että vaaleilla valitut henkilöt jatkavat vaalikauden loppuun kunnanhallituksessa.), joka kuitenkin kaatui äänestyksessä.

Petri Hakamäki varasi mahdollisuuden jättää pöytäkirjaan eriävän mielipiteen ja kertoi ilmoitusasioissa perustavansa Liike Nyt – valtuustoryhmän.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja sen julkaisun jälkeen löytyvät täältä.