Valtuusto: Ikäihmisten hyvinvointi-rahastolta vuosittain tukea ikäihmisille

Valtuusto päätti (5.2.) ikäihmisten hyvinvointi-rahaston säännöistä.
Rahaston nimi on Ikäihmisten hyvinvointi –rahasto ja se on muodostunut kunnalle testamentatusta omaisuudesta. Testamentin ehtojen mukaan Janakkalan kunnalle luovutetut varat tulee käyttää Janakkalan kunnan vanhustyön tukemiseksi.
Rahaston varoista annetaan kunnanhallituksen harkinnan mukaisesti vuosittain määräraha hyvinvointilautakunnalle, joka yhdessä vanhusneuvoston kanssa kohdentaa varat testamentin mukaisesti ikäihmisten tukemiseen Janakkalan kunnan alueella. Kohdentamisessa voidaan käyttää esimerkiksi osallistavaa budjetointia. Kunnanhallitus voi rahastosta antaa vuosittain käyttöön enintään 5 % rahaston alkuperäisestä pääomasta.
Rahastoon lisätään testamentatusta kiinteistöstä saatavat myyntitulot.

Pykälissä 12 ja 13 päätettiin samaiseen testamentattuun kiinteistöön liittyvistä määräalojen myynneistä. Myös näistä kaupoista saatavat tulot liitetään em. rahastoon.

Valtuusto hyväksyi myös maanvuokrasopimus lämpölaitoksen rakentamiseen MORE-Janakkalaan, Rastikankaalle. Loimua Oy on pyytänyt, että kunta vuokraisi n. 11.873 m2 suuruisen alan lämpölaitoksen rakentamiseen. Loimua on halukas investoimaan kaukolämpöön Rastikankaan alueella, jos alueelta saa riittävästi lämmitysvolyymiä.

Esityslista liitteineen sekä julkaistava pöytäkirja löytyvät täältä.