Valtuusto hyväksyi kunnalle testamentatun tilakeskuksen kaupat

Janakkalan kunta sai vuonna 2021 testamentilla maaomaisuutta Janakkalasta, Turengissa sijaitsevan Vähähiidentien varrelta. Alueeseen kuuluvat kiinteistöt sovittiin myytävään suljetulla tarjousmenettelyllä ja määräaikaan mennessä saatiin 7 kpl tarjouksia.

Valtuusto päätti että tarjouksista kaksi, joista toinen koski tilakeskusta itseään hyväksytään ja myydään esityslistan liitteenä olevien kauppakirjojen ehtojen mukaisesti. Loppujen maa-alueiden myyntiä jatketaan normaalilla myyntimenettelyllä, jossa myyntihinta ilmoitetaan etukäteen. Kiinteistöjen myyntitulot käytetään testamentin mukaisesti janakkalalaisten ikäihmisten hyväksi.

Valtuusto hyväksyi myös määräalan vuokraamisen tietoliikennelaiteaseman rakentamiseen Harvialaan.

Lyhyessä kokouksessa tehtiin yksi valtuustoaloite siitä, että toisen asteen opetus säilyisi Janakkalassa maksuttomana nykyisen mallin mukaisesti. Eduskunnan kehysriihessä on ehdotettu maksuttomuuden rajaamista sen vuoden loppuun saakka kun opiskelija täyttää 18 vuotta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.