Tervakosken Kettukallion asemakaavamuutoksen kyselyn tulokset

Kettukallion asemakaavamuutosta koskeva kysely oli vastattavissa netissä sähköisesti sekä paperitulosteisena Tervakosken kirjastolla 14.4.-30.4.2022. Vastauksia saatiin yhteensä 105 kpl, kaikki sähköisesti. Kyselyn vastaukset jakaantuivat ja mielipiteet alueesta olivat monipuolisia. Vastauksissa ilmeni kuitenkin halukkuus säilyttää Kettukallion alueella oleva luonto- ja virkistysalue nykyisellään siellä sijaitsevien frisbeegolf-ratojen takia. Moni vastaajista kannatti alueen kehittämistä sekä koulun uuden käyttötarkoituksen edistämistä.

Kaavamuutosalue on suosittu. Vastaajista lähes 70 % liikkuu alueella päivittäin tai 2-3 kertaa viikossa. Kettukallion alueen yleisilme koettiin miellyttäväksi, joskin osin hieman pusikoituneeksi.

Kyselyssä esitetyistä luonnosvaihtoehdoista parhaimpana eniten ääniä sai vaihtoehto 1, joka vastaa alueen nykytilaa. Toiseksi parhaimpana kaavaluonnoksena pidettiin vaihtoehtoa 2. Vaihtoehdot 3 ja 4 koettiin huonoimpina.

Koulurakennuksen mieluisimpana uutena käyttötarkoituksena kannatettiin koulu- tai järjestötoimintaa, jota äänesti 57 vastaajaa. Hoivakotiehdotus sai 56 ääntä. Tuettua asumista nuorille ja aikuisille kannatti 32 vastaajaa, pienkerrostalotyyppisiä asuinhuoneistoja 20 vastaajaa ja majataloa/hotellia 19 vastaajaa. Kysymykseen sai valita useamman vaihtoehdon. Omia ehdotuksia käyttötarkoitukselle tuli 13. Ehdotuksista suurin osa oli harraste- sekä toimistotiloja.

Vastauksiaan tarkensi ja yleisiä mielipiteitä alueesta jätettiin 38 kpl. Frisbeegolf-ratojen ja virkistysalueen säilyminen oli monien vastaajien huolenaihe, josta tuli eniten mielipiteitä. Vastauksissa oli myös alueen kehittymisen puolesta mielipiteitä, jossa annettiin ehdotuksia koulurakennuksen käytölle sekä uusien rakennuspaikkojen sijoittumiselle. Koulurakennuksen tulevasta käytöstä annettiin huomioita alueen maastonmuotojen takia, joka korkeuseroineen vaikuttaa esimerkiksi ikäihmisten liikkumiseen. Monet vastaajat toivoivat harraste- ja toimitiloja koulurakennukseen.