Säästötoimenpiteet teknisen ja sivistyslautakunnan käsittelyssä 10.4.


Lautakunnat ovat saaneet tehtäväkseen 14.4.2024 mennessä esittää kunnanhallitukselle ne säästökeinot, joilla saadaan yhteensä vähintään miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt vuodesta 2025 alkaen.
Lautakunnat käsittelevät säästöehdotuksensa seuraavissa kokouksissaan keskiviikkona 10.4. Säästöehdotukset löytyvät esityslistoilta.
Teknisen lautakunnan esityslistaan.
Sivistyslautakunnan esityslistaan.