Säästökeinoihin pientä viilausta lautakunnissa

Sivistys- ja tekninen lautakunta päättivät kokouksissaan 10.4. esittää toimialojensa säästökeinot hyvin pitkälti esityslistan mukaisina. Tekninen lautakunta muutti esityksen Tervakosken uimahallin lakkauttamisesta muotoon, että uimahallin käyttöä jatketaan toistaiseksi hallin rakenteiden, tekniikan ja käyttöturvallisuuden niin salliessa.

Sivistyslautakunnan säästökeinoissa säilyi mm. kouluverkon karsinta. Kirjastoauton kohdalla valittiin vaihtoehto, jossa pysähdyspysäkkejä vähennetään niin, että palvelu voidaan tuottaa yhdellä kuljettajalla. Lisäksi vähennettiin kirjaston aineistomäärärahaa.

Seuraavaksi kunnanjohtaja tekee talouden tasapainottamispaketista oman esityksensä kunnanhallitukselle, joka valmistelee lopullisen esityksen valtuuston hyväksyttäväksi.

>> Alkuperäiset lautakuntien säästöesitykset kokonaisuudessaan löytyvät esityslistojen liitteistä ja lopulliset tarkistuksen jälkeen julkaistavista pöytäkirjoista.