Ruokapalveluiden laadun parantamiseksi käydään jatkuvaa vuoropuhelua Compass Groupin kanssa

Kuntaan tulee edelleen paljon palautetta kunnan toimipisteissä tarjottavan ruuan ulkonäöstä ja mausta. Asiasta käydään jatkuvaa vuoropuhelua palvelut tuottavan Compass Groupin kanssa, jotta luvattu palvelun laadun nosto toteutuu.

Mm. kunnan ateria- ja puhtauspalvelut on yhdessä rehtoreiden ja varhaiskasvatuksen johtotiimin kanssa pitäneet k okoukset Compass Groupin kanssa. Heille on ilmastu suuri huolilasten ja nuorten jaksamisesta, kun kouluruoka jää syömättä tai se korvataan näkkileivällä. Suuri huoli on myös siitä, kuinka lapset saadaan takaisin ruokailemaan kokemuksen jälkeen.

Palvelupäällikkö käy säännöllisesti toimipaikkakierroilla tarkistamassa palveluiden laatua ja reklamoi Compass Groupia tarvittaessa. Myös kunnan oma henkilökunta kouluissa ja päiväkodeissa on ruokailun ja lasten kokemusten kanssa tekemisissä päivittäin. Kunnan johto puolestaan tapaa Compass Groupin johtoa ensi maanantaina 15.5.
Kunnanvaltuusto keskusteli aiheesta valtuustoinfossaan 8.5. ja vaatii tilanteeseen parannusta. Yrityksen kanssa solmittuun sopimukseen sisältyy myös sanktiomahdollisuus, jollei laatu pikaisesti parane.

Tilanteesta saapuneiden palautteiden runsaan määrän vuoksi niiden käsittely ruuhkautuu. Koska tilanne on hyvin tiedossa ja siihen haetaan aktiivisesti ratkaisua, toivomme ettei yleisluontoisilla ”ruoka on pahaa”-palautteilla ruuhkauteta tilannetta lisää. Sen sijaan yksilöidyt, nimettyihin toimipisteisiin, tilanteisiin ja tiettyihin aterioihin mahdollisesti liittyvät palautteet auttavat erityisesti Compass Groupia seuraamaan tilanteen kehittymistä kentällä.

Lue myös Compass Groupin tiedote tilanteesta 9.5.2023 (PDF)

Palautekanavaan