Rehakan Kusiaismäen kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee

Ympäristövaikutusten arviointi -prosessi etenee siten, että konsultti työstää parhaillaan tarvittavia lisäselvityksiä arviointiselostusta varten. Selostus valmistunee alkusyksystä lisäselvitysten valmistuttua. Tämän jälkeen Ely antaa selostuksesta perustellun päätelmän, minkä jälkeen asia siirtyy lupakäsittelyyn

Hankkeessa kunnan yhteyshenkilönä (ympäristövaikutusten arviointi menettely, luvan hakija) on vs. tekninen johtaja Esa Heikkinen (esa.heikkinen@janakkala.fi, 0505913270). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen yhteyshenkilö (ympäristövaikutusten arviointimenettely, maa-aines- ja ympäristölupamenettely) on ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen (heikki.tamminen@janakkala.fi, 0500446713).