Kysely perheille: Miten teillä liikutaan?

Janakkalan kunnassa on huhtikuun alusta käynnistynyt Yhdessä perheenä kohti liikkuvaa arkea -hanke. Hanke on saanut liikunnallisen elämäntavan edistämisen valtionavustusta Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta. Hankkeen sisältöä on suunniteltu niin, että se sopii Liikkuvaperhe-ohjelmaan, joka on yksi osa valtakunnallisesta Liikkuvat-kokonaisuudesta.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Lasten ja nuorten kokonaisaktiivisuuden lisääminen, aihetta lähestytään perheiden kautta. ​
  • Liikkeen lisääminen yhdessä perheenä​
  • Lasten ja nuorten move –tuloksiin vaikuttaminen pitkällä tähtäimellä​
  • Perheet halutaan saada aktiivisemmiksi yhdessä ja vaikuttaa näin lasten ja nuorten fyysisen kunnon kehittymiseen. ​

Perheliikunta

Perheliikunta on liikuntaa, jota koko perhe ja lähipiiri – lapset taaperoista teineihin, vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja ystävät – voivat harrastaa yhdessä. Se on aktiivista yhdessäoloa, jossa aikuiset liikkuvat yhtälailla kuin lapsetkin. 

Perheliikunta voi olla omaehtoista arkiliikuntaa lähiympäristön mahdollisuuksien mukaan sisällä tai ulkona. Se on myös tavoitteellista ja ohjattua harrastustoimintaa, yhteisöjen ja yritysten perheliikuntapäiviä tai perheiden lomaliikuntaa. Tärkeää on vuorovaikutus ja yhteinen liikunta niin, että eri-ikäiset ja -tasoiset osallistujat huomioidaan. 

Arkeen sopivan perheliikunnan avulla voidaan tavoittaa monenlaisia perheitä ja myös vähän liikkuvia aikuisia. Tavoitteena on löytää luontevia tapoja liikkua ja viettää aikaa yhdessä ja siten lisätä koko perheen hyvinvointia.

Perheliikunta on laatuaikaa, joka merkitsee lasten sosiaaliselle, psyykkiselle ja fyysiselle kehitykselle paljon ja antaa aikuisellekin unohtumattomia hetkiä. Perheryhmissä aikuiset ja lapset tapaavat toisiaan ja vanhemmat saavat tukea omalle vanhemmuudelleen toisilta perheiltä.

Auta meitä kehittämään perheliikuntamahdollisuuksia ja vastaa kyselyyn

Yhtenä osana hanketta selvitetään Janakkalalaisten perheiden näkemyksiä ja kokemuksia liikkumisesta yhdessä perheenä. Kysely on suunnattu janakkalalaisille lapsiperheille. 

Vastaamalla kyselyyn kunta saa arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi perheliikuntamahdollisuuksien kehittämisessä Janakkalan kunnassa.

Kysely on auki 13.5.2024 klo 15.00 saakka.