Kunnanvaltuusto erotti kunnanhallituksen ja valitsi uuden

Janakkalan kunnanvaltuusto totesi (8.4.) tilapäisen vakiokunnan esityksen mukaisesti, kunnanhallituksen menettäneen valtuuston luottamuksen ja päätti erottaa kunnanhallituksen.
Päätös perustuu tilapäisen valiokunnan raportissa esitettyihin perusteluihin, raportti ja muu materiaali löytyy esityslistan liitteistä.
Tilapäisen valiokunnan asettamisen taustalla on valtuutettu Petri Hakamäen ero keskustan valtuustoryhmästä, minkä vuoksi poliittiset voimasuhteet muuttuivat.
Pykälästä äänestiin, mutta alkuperäinen esitys voitti selkeästi.

Kunnanhallituksen jäseniksi valittiin Reijo Löytynoja, Outi Laitinen, Aki Lintumäki, Juha Salminen, Jani Pimiä, Rita Kannisto, Irmeli Eli, Mikko Kautto ja Eini Nurmi. Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Löytynoja.

Kokouksessa tehtiin valtuustoaloite kunnan asukkaiden osallistamisesta talouden suunnitteluun.