Janakkalan tilinpäätös 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Janakkalan vuoden 2023 tilikausi oli noin 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tästä Janakkalan Vesi –liikelaitoksen osuus on noin 236 000 euroa. Toimintavuosi 2023 oli ensimmäinen, jossa ei ole mukana sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimea. Näin ollen myös vertailuluvut vuoteen 2022 ovat poikkeukselliset. Janakkalan kunta on onnistunut vuoden 2019 jälkeen kääntämään alijäämäisen talouden ylijäämäiseksi, ja kerryttänyt taseeseen ylijäämää tulevien vuosien varalle noin 11 miljoonaa euroa. Tätä ylijäämää tullaan myös tarvitsemaan, sillä kuntatalous on kääntymässä nopeasti alijäämäiseksi.

Janakkalan kunnan tilinpäätös 2023 keskeisimmät luvut.

Toimintatuotot (ulkoiset+sisäiset) olivat noin 24,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen (josta on puhdistettu hyvinvointialueelle siirtyneet tuotot) oli 1,7 miljoonaa euroa. Kasvua selittää kasvaneet hankerahat ja vuokratuottojen kasvu sekä kertaerät, kuten Hämeenlinnan kaupungin tulouttama korvaus pelastustoimen kalustosta. Toimintakuluja (ulkoiset+sisäiset) kertyi n. 63,3 miljoonaa euroa, joka oli noin 3, 7 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoteen 2022.  Muutettuun talousarvioon nähden toimintakulut kasvoivat noin 1,8 miljoonaa euroa. Ylitys syntyi talousarviosta puuttuneilla leasing-kustannuksilla, jotka tulivat maksuun vuoden 2023 lopussa.

Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kunnallisverotuksessa kuntien oli määrättävä vuodeksi 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Muutoksen myötä verotulot laskivat noin 45 % vuoteen 2022 verrattuna. Verotuloja kertyi vuoden aikana n. 39 milj. €, joka oli 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Myös valtionosuuksissa tapahtui hyvinvointialueuudistuksesta johtuen muutoksia. Vuoden 2023 alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksia ennakoitiin saatavan noin 12,34 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 toteuma oli 12,27 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 verrattuna muutos oli -60,8 prosenttia.

Kunnan väkiluku laski vuoden 2023 aikana 153 asukkaalla ja vuoden lopussa kuntalaisia oli 16 127.  Syntyneitä oli 119, jossa vähennystä on vuoteen 2022 verrattuna 7.

Vuoden 2023 aikana kunnan yksi merkittävimmistä investointihankkeista, Turengin koulu- ja monitoimikeskus Välkky vihittiin käyttöön ja koulutoiminta alkoi elokuussa. Tervakoskella uusi koulu- ja monitoimikeskus lähti rakentumaan syksyllä 2023. Koulunkäynti uudessa rakennuksessa alkaa syksyllä 2025.

Kumppanuuspöydässä vuonna 2023 käynnistettiin mopopajatoimintaa Turenkiin ja valmisteltiin yhteisöllistä lasten ja nuorten taide-esitystä. Kumppanuuspöydästä sai alkunsa myös mainoskampanja, jossa animoitu kuntamaskotti soittelee myyntipuheluita kotikuntaansa lobaten.

Kokonaisuudessa kunnan omat investoinnit olivat noin 9,3 miljoonaa euroa, josta Tervakosken rakenteilla oleva koulu- ja monitoimikeskus oli noin 5,3 miljoonaa euroa. Infran osuus oli 2 miljoonaa euroa ja irtaimen hankinnat noin 1,5 miljoonaa euroa sisältäen Turengin koulukeskuksen ensikertaisen kalustamisen. Janakkalan Veden investoinnit olivat yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa, josta suurimmat erät olivat laitosten saneerauksia.

Yleisesti kuntien viime vuoden tilinpäätöksistä voi havaita signaaleja siitä, että kunnat ovat alkaneet eriytyä. Janakkalan tilinpäätöksen viime vuoden tulos on tässä tilanteessa siis erittäin hyvä. On selvää, että tulevia haasteita ja odotettavissa olevia valtionosuusleikkauksia on parempi lähestyä ylijäämäisellä taloudella. Erityisesti sivistystoimeen tehdyt investoinnit haastavat talouttamme lähivuosina ja on hyvin tärkeää, että uudet koulu- ja monitoimikeskukset saavat oppilaita jatkossakin riittävästi, sanoo kunnanjohtaja Reijo Siltala

Kunnan ylijäämäinen tulos syntyi niin kutsuttujen verohäntien ja Janakkalan Veden hyvän tuloksen seurauksena. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintamenojen kasvu noin 1,7 miljoonalla eurolla sisälsi kertaeriä joita ei osattu ennakoida riittävän ajoissa tilikauden aikana. Haasteista huolimatta hyvä tulos kerrytti ylijäämää. Tätä tullaan tarvitsemaan tulevina vuosina, sillä tulevat vuodet tulevat olemaan haasteellisia muun muassa valtionosuusleikkausten takia, toteaa talousjohtaja Juha Halen