Asukaskokemustutkimus: Janakkalassa voidaan hyvin, mutta vetovoimaa kaivataan lisää

Janakkalan Taloustutkimukselta tilaamaan asukaskokemustutkimuksen tulokset ovat valmistuneet.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kunnan alueella asuvien 15-79-vuotiaiden mielipiteitä kunnan toiminnasta ja omasta asukaskokemuksestaan. Kysymyksiin vastasi puhelinhaastattelussa 100 janakkalalaista. Suurin osa vastaajista totesi voivansa hyvin Janakkalassa ja kokevansa olonsa turvalliseksi. Kehitettävää kunnalla on eniten vetovoimassa ja osa koki, ettei saa kunnasta riittävästi palveluja. Vastaajat kokivat olennaisimmaksi asiaksi, mihin kunnan tulisi keskittyä, lapset ja nuoret.

Verrattuna muihin kuntiin keskimäärin, Janakkala sai paremmat tulokset seuraavissa osa-alueissa:

 • kunta on myönteisesti esillä sosiaalisessa mediassa
 • kunta viestii asioistaan avoimesti ja aktiivisesti
 • kuntalaiset ovat tyytyväisiä terveydenhoidon palveluihin
 • kunnassa on hyvät edellytykset tehdä etätyötä

Paikallislehdillä on edelleen tärkeä rooli viestintäkanavana, kunnan asioista toivotaan eniten tietoa niiden kautta, nettisivut tulevat vasta toisena ja Facebook-sivut kolmantena.

Kyselyssä oli kaksi ns. Janakkalan omaa avointa kysymystä

”Mikä on olennaisin asia, mihin Janakkalan kunnan tulisi lähitulevaisuudessa keskittyä?” sekä ”Entä mikä on asia, mikä tiukassa taloustilanteessa tulisi jättää vähemmälle?” Vastauksissa korostui tarve panostaa lisää lapsiin ja nuoriin. Vastaajien suosituin säästökohde oli vastaajien mielestä rakentamisessa,

Avoimet vastaukset löydät alta.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan. (PDF)

Mikä on olennaisin asia, mihin Janakkalan kunnan tulisi lähitulevaisuudessa keskittyä?

 • Perusasioihin eli koulut, lapset ja luonto. Yleinen viihtyvyys, panostaa siihen millainen Turengin keskusta on. Ympäristön viihtyvyyteen panostaa.
 • Vanhusten hoito ja terveyspalvelut.
 • Verotukseen
 • Strategia on liian yleisluontoinen. Kunnan tasapuoliseen kehittämiseen
 • Vanhusten ja sairaiden asioihin tulisi paljonkin puuttua!
 • Lapset ja nuoriso.
 • Urheilukentän siirto kauemmaksi keskustasta ihmetyttänyt. Sen rakentamista nyt odotellaan.
 • Vanhusten hoidon ja terveydenhoitoon sekä lasten hoitoon enemmän voimavaroja.
 • Liikennejärjestelyt
 • Rakentaminen
 • Pysyy itsenäisenä
 • Tervakosken ja Turengin välille enemmän julkista liikennettä kuten bussit. Uimahallia kaivataan Turenkiin.
 • Ihmisten asioitten hoito
 • Kaksi keskustaa on haastavaa liikkua; lisää yhteistyötä; pikkukoulujen pitää säilyä; kultturellisia rientoja voisi enemmänkin kunnan taholta
 • Internet yms yhteyksien päivittäminen.
 • Ehkä maaseudun kehittäminen(syrjäkylät)
 • Lukuisten kyläkoulujen ylläpito
 • Kaikki palvelut koulut mukaan lukien pysyisivät kunnassa.
 • Yleensä palveluiden säilyminen Janakkalassa.
 • Lapsiperheisiin
 • Yrittäjät
 • Taajama ja elinvoimaiset kylät ovat elinvoimaisia. Pysytään itsenäisenä.
 • Nuorille toimintaa
 • Talouden tasapainottamiseen.
 • Pitää nykyiset asukkaat tyytyväisinä, kunnanviraston toiminnassa on parantamisen varaa
 • Turengin keskustaa pitäisi kaunistaa ja kehittää, purettavia taloja on paljon, arkkitehtuuri on pielessä.
 • Päättäjien pitäisi ottaa kuntalaiset ihmisenä huomioon. Viranhaltijoiden on tultava ihmisten tasolle. Viranhaltijoiden ja lainvalvojien asennoituminen kuntalaisten asioihin, ovatko he opastavia asiantuntijoita,
 • Palveluverkon ylläpito
 • Panostaa nuorisoon paljon enemmän, poliiseja pitäisi näkyä paljon enemmän= turvallisuus
 • Että saataisiin asukkaita lisää ja kunta ei liittyisi Hämeenlinnaan.
 • Kaavaillut koulurakennukset ja se, että ne ovat kunnolliset ja terveet.
 • Nuoriin.
 • Nuorison tilanteeseen ja koulujen tilanteeseen: en suosi suuria koulukeskuksia vaan pieniä kyläkouluja.
 • Nuoriso ja vanhustyö.
 • Täällä olisi vara keskittyä siihen, että saadaan uusia nuoria asukkaita. Sekä yrityksiä että asukkaita. Silloinhan raha riittää paremmin kunnalla tulevaisuudessa. Ettei tule pelkkää eläkeporukkaa.
 • Turvallisuus ja että on hyvä elää
 • Keskustan kehittäminen
 • Hyviä työllistäviä yrityksiä
 • Palvelut ja keskustan viihtyisyys.
 • Tulevaisuus: kouluverkko, sitäkautta lasten huomioimista
 • Lasten ja vanhusten hyvinvointiin
 • Jos tekisi enemmän yhteistyötä ympäröivien kuntien kanssa varsinkin SOTE-puolella. Esim. Lammi, Riihimäki ja Hämeenlinna. Jotta palvelut pelaisi yhtä hyvin kuin nyt, mitä SOTE-uudistus tuo tullessaan paraneeko vai paheneeko.
 • Nuorten ja lasten palvelut säilytettävä
 • Lapset, nuoret ja keskustan viihtyisyys.
 • Kylien kehittäminen
 • Nuorison koulutus ja vapaa-aika.
 • Julkinen liikenne, se on aika harvakseltaan, riippuen missä päin kuntaa asuu.
 • Työpaikkoja pitäisi saada, kun niitä ei juuri ole tarjolla.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut.
 • Työpaikkojen lisääminen. Saada tänne teollisuutta tai pienyrittäjiä.
 • Terveydenhuolto, koulutus. Että olisi työpaikkoja täällä.
 • Saamaan uusia perheitä. säilyttää nykyiset palvelut. Palveluita tulisi saada myös Tervakoskelta. Puhtaat koulut inhimilliset luokkakoot
 • Voisi työpaikkoja ja teollisuutta luoda, yritystoimintaa.
 • Energian säästämiseen
 • Turengin keskustan kehittämiseen.
 • Keskustan ilmeen kohentaminen.
 • Valtiolta lisää rahaa teiden kunnostukseen ja pyöräteiden lisäämiseen.
 • Kirjastoautoa ei saisi lopettaa, maaseudulla asuvat lapset jäävät ilman kirjastopalveluita.
 • Nuoriin pitää satsata ja saada lisää ohjattua toimintaa, että pysyvät tihutöistä poissa.
 • Kouluihin sosiaalisen mediataidon kurssi, varhaisessa vaiheessa – siellä tapahtuu paljon Koulukiusaamista tällä hetkellä. Puheet koulukiusaamisen vähentämisestä teoiksi!
 • Sote tulee ja meillä on tällä hetkellä hienosti toimiva terveyskeskus palveluineen, siitä tulee pitää kiinni jatkossakin että palvelut säilyvät täällä.
 • Jos mahdollista myös maalaiskoulut, joissa on riittävä määrä oppilaita tulee säilyttää, vaikka uusi koulukeskus valmistuukin ja pitää huoli ettei maalla asuville lapsille tule kohtuuttoman pitkät koulupäivät.
 • Viemään aloittamansa projektit loppuun ennen uusien suunnittelemista
 • Pitämään molemmat keskustaajamat haluttuina ja palveluiltaan hyvinä
 • Kunnan kannattaisi paremmin tuoda esille Janakkalassa olevia yrityksiä. On hieman hassua, että jäätelötehdas on isoimpia asioita, mitä esim. Turengissa on ja mistä ulkopaikkakuntalaiset voisi edes jotenkin luoda mielenyhtymän, mutta kuitenkin samaan aikaan kylällä on yksi ainoa jäätelökioski, joka myy kyseisen yrityksen tuotteita ja kuitenkin isot pingviini-kyltit ovat toivottamassa tervetulleeksi Turenkiin.
 • Rakennusvalvonnassa on mielestäni hieman turhia asioita joihin, moniltaosin ikääntyneissä rakennuksissa kunnassamme joutuu korjausta/muutoksia tehdessä hakemaan toimenpidelupaa, joka mielestäni on vain rahastusta esim. jos haluaa vaihtaa rakennuksen katon väriä. Tämä turha rahastus ei motivoi ostamaan vanhaa asuntoa jos kaikkeen vähäpätöisiinkin asioihin joutuu luvan hakemaan ja siitä maksamaan. Puiden kaato on toinen hyvä esimerkki siitä, että joutuu kysymään lupaa ainakin Kauriinmaan vanhoissa osissa, onneksi tämä ei sentään maksa.
 • Katukuvassa on myöskin usein näkyvillä päihteiden ongelma käyttäjiä ja erilaisten kansallisuuksien edustajia, josta herää kysymys, että kuinka moni heistä kantaa kortensa kekoon verojen muodossa tai edes roskia ne voisi laittaa kerämään teiden varsilta, että heidän ylläpidolleen saisi jotain vastinetta.
 • Roskiksien lisääminen teiden varsille olisi hyvä, jotta roskat ja koiran kakat päätyisivät sinne minne kuuluu, eikä toisten pihoille.
 • Vapaina olevia kissoja tulisi loukuttaa pois taajamissa, koska niitä on ihan ongelmaksi asti.
 • Kunnassa pitäisi ottaa käyttöön lemmikkivero, jolla saataisiin ihmiset pitämään parempaa huolta lemmikeistään.
 • Teiden kunnossapito on paikoitellen heikohkoa, vaikkakin Janakkalassa onkin paljon tiestön pinnoituksia uusittukin.
 • Teille joiden vieressä kulkee kevyenliikenteenväylä tulisi saada kieltomerkit kevyelleliikenteelle, koska siihen viereen on isolla rahalla se kyvyenliikenteenväylä rakennettu.”
 • Nuorten hyvinvointi.
 • Tehdä 10v-20v mittainen budjetti, jossa ei oteta lisää lainoja kunnalle ja maksetaan olemassa olevat kunnan lainat pois 20v kuluessa.
 • Lisäksi kunnan veroprosenttia pitäisi pienentää, pienentämällä kunnan yleisiä kuluja, jotta kunta on kilpailukykyinen verrattuna naapurikuntiin etelässä ja pohjoisessa
 • Nuorten hyvinvointi
 • Lapset ja nuoret
 • ”Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa ja ennaltaehkäisevään työhön. Varhaiskasvatus ja peruskoulu, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet, niihin tulee panostaa.
 • Puhdas luonto, hyvät liikenneyhteydet, tilaa asua (omakotiasumista).
 • Omakotitalotontteja tulisi kaavoittaa lisää kauniilta alueilta. Ei mitään tylsiä peltoplänttejä, vaan muitakin.”
 • Tien hoitoon. Ympäristön siisteyteen. Nuorten hyvinvointiin koulussa
 • Hankkimaan kuntaan yritystoimintaa, niin pientä kuin isoa.
 • Lapsiperheiden tukeminen
 • Pitää talouskunnossa ja verotus kohtuullisena.
 • Lapset ja nuoret (varhaiskasvatus, terveydenhuolto, mielenterveyspalvelut, sosiaalityö, harrastusmahdollisuudet, nuorisotyö, koulutus).
 • Turvallisen, miellyttävän ja yhteisöllisen asuinympäristön rakentaminen, jossa asukkaiden on hyvä asua ja yritysten on hyvä toimia elinvoimaisesti
 • Lapset ja nuoret sekä terveydenhuolto
 • 1. Työpaikkojen houkutteluun.
 • 2. Lapsiperheiden houkutteluun.
 • 3. Riittävästi erilaisia asumismuotoja.
 • 4. Työllistämistoimet, vaikka edes kunnalle työkokeiluun.
 • Vapaa-aika, esim. uimahalli
 • Keskusta-alueen vetovoimaisuuden lisääminen. Kylän imagoa ajattelen keskusta on suoraan sanottuna hirveä, tosin tämä johtuu myös erään yksityisen henkilön kiinteistöjen kunnosta.
 • saada monipuolisesti palveluja omasta kunnasta, huolehtia Turengin ja Tervakosken keskustaajamien ”ulkoisesta olemuksesta” (esim. siisti ympäristö, istutukset, rakennukset ja liikuntapaikat pidetään kunnossa jne.), huolehtia hyvistä kulkuyhteyksistä, maaseutumaisuuden säilyttäminen
 • Palveluiden kehittäminen
 • Maaseudun ja kaupungin yhteys, maaseudun kehittäminen, palveluiden säilyttäminen.
 • Turengin keskusta-alueen kehittäminen vetovoimaisemmaksi. Palveluiden houkutteleminen tyhjiin liiketiloihin.
 • Lisää palveluita
 • Ilkivalta ja rauhattomuuden torjuminen, kouluissa kiusaamiskulttuuri pois ja tasa-arvon toteutuminen. Nuorisoon panostaminen.
 • Yrittäjänä en löytänyt toimistolleni toimitiloja Turengista, oli pakko mennä HML.
 • Kunnallisvero on korkea, houkuttelee muuttamaan muualle kun ansiotulot vuodessa 140 000,00 on tuo 1-3 prosentin isompi kunnallisvero jo tuntuva verrattuna.”
 • Niihin huligaaneihin jotka rikkoo paikkoja ja sotkee.
 • Nuorison/lasten turvallisuus ja auttaminen
 • Täällä ajelee alaikäiset kakarat mopoilla, porukat ei puutu asiaan lainkaan, tänne pitää saada oma paikallispoliisi.
 • Elinvoiman ja vetovoiman lisääminen yrityksille.
 • Lapsiperheiden hyvinvointi ja palveluiden/harrastusten turvaaminen. Ilman uusia veronmaksajia ei kylä elä ja kehity. Eikä tänne muuteta jos kouluja lakkautetaan tai terveyspalveluita heikennetään. Yrityksiä olisi myös tärkeää saada veroja maksamaan, joten yritystoiminnan houkuttelevuus esim helpoilla rakennusratkaisuilla on syytä ylläpitää/kehittää. Hyödynnetään enemmän meidän loistavaa sijaintia!
 • Lasten-ja nuorten hyvinvointi ja mielenterveystyöhön panostaminen
 • Koskematon luonto
 • Toimiva tiedotus ajankohtaisista asioista

Mikä on asia, mikä tiukassa taloustilanteessa tulisi jättää vähemmälle?

 • Kunnan imagoon ei tarvitse käyttää rahaa.
 • Rakennuslupien byrokratia on hankalaa Janakkalassa.
 • Järkevää elämää ja säästämistä. Ei aina pureta vanhaa eikä aina rakenneta uutta.
 • Etsiä pieniä säästökohteita, esim ruokakuljetukset
 • Urheiluun ja kulttuuriin määrärahojen vähentäminen.
 • Pikkasen kehnot kultttuuritarjonnat.
 • Ehkä teiden kunnossapidosta voisi tinkiä.
 • Projektit joita nyt voidaan siirtää  –  ei välttämättömiä
 • Turhanpäiväistä rakentamista ei tarvitse joka ei palvele kuntalaisia.
 • Aika moni, mainonta… en tiedä mihin kunnat rahat menee…
 • Kokonaisvaltainen kulukuuri eli tarkka talous.
 • Turhien katujen päällystäminen
 • Maahanmuutajia työtä tekeviä: kyllä, holhottavia: ei
 • Jarruttaa investointitahtiaan
 • Kulttuuri
 • Autoilu
 • Että kunnassa ei rakennettaisi aina, pitäisi yksi asia riittää esim. urheilutalo, että ei esim. Tervakoskelle  ja Turenkiin myös rakennettaisi.
 • Rakentamisesta ja infrasta.
 • Rakentaminen
 • Turhat rakentamiset
 • Koulu: tarkastellaan pitemmällä tähtäimellä kouluverkkojen parantamista. mikä on verkon tarkoitus? nähtävä kokonaisuutena! ohjaa ihmisten ostoksia, liikkumista, keskusten syntymistä
 • Liikunta, urheilu
 • En ainakaan kiinteistö- ja kunnallisveroja eikä SOTE-palvelumaksuja lähtisi nostamaan. Pysyisi vain tällä linjalla.
 • Rakennusmassojen tehokkaampi hyödyntäminen.
 • Ehkä harkita uusiin rakennuskohteisiin sijoittamista. Sähkön käyttöä olisi tässä tilanteessa syytä harkita myös.
 • Kaikki turhat edustuskulut, jotka kunta käyttää humpuukiin. Musta tuntuu, että on paljon perattavaa. Edustuskuluja pienemmäksi.
 • Terveydenhoito.
 • Mitään säästökohdetta ei tunnuta löytyvän. Kaikki Mitä on Tervakoskelle rakennettu uusi terveyskeskus ja urheiluhalli nuorille ovat tarpeellisia. Varmaan päättäjät harkitsevat mihin rahat käyttävät, luotan niihin, itsehän niitä on käytetty äänestämässä.
 • Junat pysähtyisivät myös Leppäkoskella
 • Ensinnäkin pitäisi kuntalaisille saada tietoon, että taloustilanne on tiukka. Täysin turhien kehityshankkeiden (esim. Lyylinpuisto) suunnitteleminen.
 • Turhien tasa-arvo asioiden kuten muunsukupuolisten asioiden edistäminen.
 • Työhaluttomien ylläpitäminen.
 • Tarkistaa kunnan 10 vuoden budjetti. Onko rahaa budjetissa tehdä valmiiksi ylikalliit kouluhankkeet.
 • Kansainvälinen yhteistyö, jos sellaista on.
 • Vähentää yöllä sähkön käyttöä esim valaistusta
 • Ylimääräiset rahanhassaukset.
 • Kaavoitus- ja maankäyttö. Tyhjiä tontteja on riittämiin.
 • Janakkalassa tonttitarjonta on nähdäkseni hyvä tällä hetkellä, joten uusien tonttien kaavoittamiselle tiukassa taloudellisessa tilanteessa ei ole tarvetta. Olemassa olevien pakolaisten kotiuttaminen on tärkeää, mutta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa uusien pakolaisten ottaminen kuntaan voi olla kyseenalaista, koska tällöin kunta ei välttämättä pysty tarjoamaan riittävää tukea kotiuttamiseen.
 • Viherhömpötys
 • Maahanmuutto
 • Liiallinen julkisen sektorin paisuttaminen
 • Ilotulitukset
 • Uusien rakennushankkeiden priorisointi
 • Rakentaminen
 • Kunhan terveydenhuollon palvelut pysyvät nykyisellä huipputasolla, niin muista asioista voidaan leikatakin.
 • Tuet, virat, palkkiot jne tarkasteluun.
 • Johtoryhmien kokousten kahvileivät ja turhat tarjoilut. Omat eväät
 • Urheilukenttien rakentaminen yms.
 • Maanalaisen ojan viemäröintiin meni kuukausi, toinen firma olis tehny sen päivässä. Koittakaa pistää nää hommat kuntoon urakkapalkalla, nyt ne työmiehet seiso paikoillaan 99 prosenttia ajasta.
 • Katuvalojen polttaminen on turhaa
 • Kylien kehittäminen ja laajan kouluverkoston ylläpito
 • Remontointia uudisrakentamisen sijaan. Keskitettyä kiinteistönhuoltoa, nurmen voi antaa rehottaa (vaikka jopa niityksi asti), kunnan työntekijöille etätöitä jos se säästää sähkö/lämmityskuluja, katuvaloista kun saisi pimennetyksi aina jokatoisen ja rajoittaa liikuntapaikkojen valaistuksia. Olisi myös järkevää tehdä kunnan työntekijöille kunnon kyselyitä heidän näkemyksistään, että missä voisi säästää (ilman että he kokevat oman työpaikkansa olevan vaarassa). Sillä paras tieto tulee varmasti sisältäpäin eikä meiltä ulkopuolisilta huutelijoilta.
 • Istutukset yms voitaisiin vaihtaa viheralueiksi ilman kesäkukkia monivuotisilla istutuksilla.
 • Jouluvalot
 • Kunnan oman työntekijämäärän kasvattaminen vähemmän tärkeissä asioissa