Työllisyyspalvelut tukee vahvasti elinikäistä osaamisen kehittämistä. Tämä tarkoittaa erilaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia sekä alueellisesti vahvaa oppilaitosyhteistyötä. Ketterimmät -työllisyysohjelman osaamisen kehittämisen painopiste näkyy Janakkalassa myös uraohjauksen ja valmennuksien muodossa.

Aikuisten palveluissa osaamisen tunnustaminen on myös tärkeää uudelleen työelämään pääsyssä. Ole rohkeasti yhteydessä kunnan omavalmentajiin, jos kaipaat apua ja vinkkejä osaamisesi näkyväksi tekemiseen esimerkiksi työnhakuasiakirjoja päivittäessäsi.

Janakkalan kunnan työllisyyspalvelut tukee:

  • opiskelua ja työnhakua oppisopimuksellisin työsuhtein ja ohjaamme niihin,
  • opinnollistamista niin pajaympäristössä kuin muissa toiminnoissa,
  • koulutussopimusta tutustuttaessa uuteen alaan

Valitse alta itsellesi sopiva väylä

Janakkalan nuorten työpaja Kino
(Seuranaukio 3, Tervakoski)

Tarkoitettu alle 28-vuotiaille janakkalalaisille nuorille. Työpaja pyörittää Tervakosken Seuratalolla sijaitsevaa elokuvateatteri Kino Tervakoskea.

Nuorten työpajalla tarjotaan monipuolisia työtehtäviä elokuvateatterilla sekä työelämään tutustumista ulkopuolisissa työpaikoissa sekä koulutuksia, joilla edistetään vuoren etenemistä työelämään ja/tai koulutukseen. Jakson aikana annetaan yksilöohjausta mm. ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.

Pajajakson alussa tehdään yhdessä työpajaohjaajan kanssa pajasuunnitelma, johon kirjataan henkilökohtaiset tavoitteesi. Tavoite on, että jakson aikana löydetään jatkopolku vaikkapa työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan tai koulutuksen kautta.

Työpaja
(Taimistotie 4, Turenki)

Tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, koulutuskokeilu- ja työkokeilupaikkoja kaiken ikäisille työttömille kuntalaisille, joiden työttömyysaika uhkaa pitkittyä. Työpajoilla voi ohjatusti opetella erilaisia työtaitoja ja työn lomassa miettiä tulevaisuuden suunnitelmia.

Työvoimakoulutus on maksutonta opiskelua työttömyysetuudella. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Kenelle ammatillista työvoimakoulutusta?

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjäksi aikovalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta.

Jos tarjonnassa ei löydy sinulle sopivaa koulutusta, niin ota yhteyttä vastuuvirkailijaasi. Voitte kartoittaa olisiko koulutusta mahdollista saada yksittäisenä opiskelupaikkana.

Haussa olevat työvoimakoulutukset löydät täältä. Koulutusvahti -palvelun avulla voit tilata tiedot uusista alkavista työvoimakoulutuksista sähköpostiisi.

Lue lisää työvoimakoulutuksista Työmarkkinatorilta.

Omaehtoisen koulutuksen tuki on työttömyysetuudella tuettua päätoimista opiskelua, jota on mahdollista saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Opinnoista on sovittava etukäteen vastuuvirkailijasi kanssa (tai TE-toimiston, kuntakokeilun ulkopuoliset työnhakijat), joka katsoo täyttyvätkö tuen myöntämiselle asetetut vaatimukset. Tukea ei voida myöntää esimerkiksi siinä tapauksessa, jos olet irtisanoutunut työstäsi vain aloittaaksesi omaehtoiset opinnot. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • vastuuvirkailijan arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Omaehtoisen koulutuksen tuen opintojen tulee johtaa:

  • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
  • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
  • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta.

Jatkotutkintona suoritettavia lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavia opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella.

Jos haluat jatkaa aiemmin aloitettuja opintoja loppuun omaehtoisen koulutuksen tuella, niin niitä voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos opintojen keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Rajoitus ei kuitenkaan koske työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana aloitettuja opintoja tai jos samoja opintoja on opiskeltu työvoimakoulutuksena.

Tarkemmat tiedot ja ehdot löydät Työmarkkinatorilta.

Oppisopimus on hyvä väylä niille henkilöille, joilla opintojen suorittaminen itsenäisesti sujuu. Oppisopimuksellinen työsuhde vaatii osaamista ja mahdollisuutta työn ja opintojen yhteensovittamiseen. Janakkalan työllisyyspalvelut tukee vuosittain työelämään pääsyä oppisopimuksellisen työsuhtein niitä henkilöitä, joilla työttömyys on pitkittynyt.

Lisätietoja oppisopimuksesta:

Opintoseteli vastaa käypää rahaa maksettaessa opintomaksuja Riihimäen kansalaisopistossa tai Vanajaveden opistossa. Setelillä voi maksaa yhden opintoryhmän tai kurssin opintomaksun omaehtoisessa koulutuksessa joka on lyhytaikaista ja kurssimuotoista. Koulutus ei saa olla päätoimista eikä muulla tavoin tuettua.

Ainoastaan Janakkalan kunnassa kirjoilla oleva työtön työnhakija on oikeutettu hyödyntämään opintoseteliä. Opintoseteliä voidaan myöntää enintään 50 euron arvosta kalenterivuoden aikana. Seteli voidaan myöntää yksittäisiin kursseihin kurssimaksun arvoisena kurssimaksun ollessa alle 50 euroa tai 50 euron arvoisena yleisopintokorttina. Opintoseteli on harkinnanvarainen, ja päätöksen sen myöntämisestä tekee Janakkalan työllisyys- ja kotoutumispalveluiden päällikkö.

Seteli on henkilökohtainen ja saajan henkilöllisyys tarkistetaan oppilaitoksessa, johon työtön ilmoittautuu.

Lomakkeita voi noutaa kunnantalon palvelutoimisto Lyylistä tai ladata alla olevista linkeistä:
Word-lomake
PDF-lomake

Yli 30-vuotiaiden työllistymiseen ja paluuseen työmarkkinoille panostetaan räätälöimällä ja yhteen sovittamalla eri palveluja. Tätä pyritään tukemaan joustavin ratkaisuin, tehostamalla avoimille työmarkkinoille suuntautumista yritysyhteistyön kautta sekä yrittäjyyttä tukemalla.

Yli 50-vuotiaiden työmarkkinoille paluun tukeminen on kunnan työllisyyshoidon yksi kärkitavoitteista. Kuntakokeilun kohderyhmän asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja tunnistamista tuetaan uravalmennuksen ja –ohjauksen keinoin. Kohderyhmälle on tarjolla myös monia muita väyliä kohti työelämää.