Jätelautakunta: Ilmoita kotikompostoinnista

Jätehuoltoviranomainen ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia sähköisellä lomakkeella. Ilmoitus pitää tehdä kotikompostoinnista silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Pelkän…

Kiinteistön jätehuolto

Kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi 1.1.2022 Kiertokapulalle Kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi 1.1.2022 Janakkalan kunnalta Kiertokapulan hoidettavaksi. Jäteastioiden tyhjennysväleihin pysyvät samoina ja sama urakoitsija…

Jätehuolto

Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 13 kunnan yhteislautakuntana. Kiertokapula on kuntien yhteinen jäteyhtiö, joka huolehtii jätteiden vastaanottamisesta,…