Käytöstä poistettu öljysäiliö

Käytöstä poistettu polttoneste- tai kemikaalisäiliö on tarkastutettava ja sen poistamisesta on tehtävä ilmoitus palo- ja pelastustoimelle. Myös maanalaisen käyttämättömän säiliön voidaan katsoa olevan jätettä, joka on poistettava ja toimitettava puhdistettuna asianmukaisesti käsiteltäväksi tai hyötykäyttöön, erityisesti pohjavesialueilla.

Polttoneste- tai kemikaalisäiliö voidaan tarkastettuna ja puhdistettuna jättää maahan, mikäli poistaminen on teknisesti vaikeaa tai muuten kohtuutonta. Tällöinkin tulee tehdä vähintään kiinteistöllä säilytettävä selvitys mm. säiliön ominaisuuksista, tarpeellisista teknisistä turvallisuustoimenpiteistä, maaperän puhtaudesta sekä perustelut säiliön paikalleen jättämiselle. Selvitykseen liitetään asemapiirros säiliön sijainnista.

Selvityksen kopio voidaan ilmoituksena toimittaa ympäristötoimeen.