Vieraslajit

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) tuli voimaan 1.1.2016. Lain tarkoituksena on haitallisten lajien tuonnin ja leviämisen estäminen. Laissa säädetään myös toimenpiteistä vieraslajeista aiheutuvien vahingollisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi.

ELY-keskus valvoo vieraslajisäädösten noudattamista.

Kansallisen vieraslajiportaalin avulla voi tunnistaa ja ilmoittaa vieraslajeja. Sivuilta löytyy tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita: Vieraslajiportaali