Jätehuolto

  • Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 13 kunnan yhteislautakuntana. Jätelautakunnan palvelunumero p. 03 621 4197
  • Kiertokapula on kuntien yhteinen jäteyhtiö, joka huolehtii jätteiden vastaanottamisesta, käsittelystä sekä jäteneuvonnasta.
  • Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuoltoa, esimerkiksi ympäristön roskaantumista.

Kiinteistöjen jätehuolto

Tällä hetkellä jäteastian säännöllisestä tyhjentämisestä on tehtävä sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa. Janakkalassa toimivia yrityksiä ovat ainakin:

  • Janakkalan Jätteenkuljetus, puh. 020 339933
  • Lassila&Tikanoja Oyj, puh. 010 636 5000 ja
  • Remeo (ent. SITA) p. 010 54 00

Janakkalan kunta kilpailutti kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään 1.11.2020. Lue lisää.

Kotitalouksien hyötyjätteet

Pakkausjätteiden (lasi, metalli, kartonki, muovi) aluekeräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Paperin aluekeräyksestä vastaa Paperinkeräys Oy ja Janakkalan Jätteenkuljetus. Keräyspisteiden sijainnit löytyvät sivulta www.kierratys.info. 

Puutarhajätteiden vastaanotto

Kotitalouksien vaaralliset jätteet

Janakkalan kunnan Pajan kierrätyspisteessä (Taimistotie 4, keräyspisteet ulkona) otetaan vastaan sähkö-, elektroniikka- ja metalliromua, akkuja (myös paristot) ja loisteputkia.

Kiertokapula ottaa vastaan vaarallisia jätteitä sekä järjestää vaarallisten jätteiden viikkokeräyksiä. Viikkokeräysten lisäksi järjestetään isompia vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempauksia.