Jätehuolto

  • Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 13 kunnan yhteislautakuntana.
  • Kiertokapula on kuntien yhteinen jäteyhtiö, joka huolehtii jätteiden vastaanottamisesta, käsittelystä sekä jäteneuvonnasta.
  • Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuoltoa, esimerkiksi ympäristön roskaantumista.
  • Kiinteistöjen jätehuolto: Kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi 1.1.2022 Janakkalan kunnalta Kiertokapulan hoidettavaksi.

Ilmoita kompostoinnista

Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle: https://www.kolmenkierto.fi/viranomaispalvelut/kompostointi-ilmoitus/

Kotitalouksien hyötyjätteet

Pakkausjätteiden (lasi, metalli, kartonki, muovi) aluekeräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Paperin aluekeräyksestä vastaa Paperinkeräys Oy ja Janakkalan Jätteenkuljetus. Keräyspisteiden sijainnit löytyvät sivulta www.kierratys.info. 

Puutarhajätteiden vastaanotto

Kotitalouksien vaaralliset jätteet

Janakkalan kunnan Pajan kierrätyspisteessä (Taimistotie 4, keräyspisteet ulkona) otetaan vastaan sähkö-, elektroniikka- ja metalliromua, akkuja (myös paristot) ja loisteputkia.

Kiertokapula ottaa vastaan vaarallisia jätteitä sekä järjestää vaarallisten jätteiden viikkokeräyksiä. Viikkokeräysten lisäksi järjestetään isompia vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempauksia.