Mies luennoi kolmelle henkilölle fläppitaulun edessä.

Työnhaun pitkittyessä

Vastaa työllisyyspalveluiden asiakaskyselyyn. Mielipiteesi on meille tärkeä!

Vastaa kyselyyn.

 

Janakkalan kunta tarjoaa monipuolisesti palveluja ja tukea pidempään työnhakijoina olleille kunnan työttömille työnhakijoille. Kunnan työllisyys-, nuoriso-, terveys- ja sosiaalipalveluissa on tarjolla tukea työttömille työnhakijoille.

Työllisyyspalveluissa kuntakokeilun kohderyhmän työnhakijoille on tarjolla räätälöityjä ratkaisuja työelämään pääsyn tukemiseksi. Työkaluja työelämään pääsyn tukemiseksi on mm. palkkatuki, työkokeilu, koulutussopimus, oppisopimus, valmennukset ja ohjaukset sekä ostopalvelut.

Teemme vahvaa yhteistyötä Hämeenlinnan ja Hattulan, alueen oppilaitosten ja Kelan kanssa.

 

Infoa ja vinkkejä valmennuksista ja tapahtumista voit seurata myös Janakkalan kunnan työllisyyspalvelujen Facebook-sivulla https://www.facebook.com/janakkalantyollisyyspalvelut 

Aikuisten palvelut; työn kautta uralle

Yli 30-vuotiaiden työllistyminen ja paluu työmarkkinoille panostetaan räätälöimällä ja yhteen sovittamalla eri palveluja. Tämä pyritään tukemaan joutavin ratkaisuin, tehostamalla avoimille työmarkkinoille suuntautumista yritysyhteistyön kautta ja yrittäjyyttä tukemalla.

Yli 50-vuotiaiden työmarkkinoille paluun tukeminen on kunnan työllisyyshoidon yksi kärkitavoitteista. Kuntakokeilun kohderyhmän asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja tunnistamista tuetaan uravalmennuksin ja –ohjauksen keinoin. Lisäksi kohderyhmälle vuoden 2021 aikana tulossa uusia väyliä kohti työelämää.

Muut palvelut

Työllisyyspalvelut tekevät yhteistyötä kunnan muiden yksiköiden, Kelan ja alueen oppilaitosten kanssa, jos työhön pääsy edellyttää muita palveluja, kuten esimerkiksi erilaisia valmennuksia. Jokaiselle työllisyyspalvelujen asiakkaalle voidaan räätälöidä yksilöllinen ratkaisu.

Työllisyyspalveluiden palveluvalikkoon kuuluu työllisyyden kuntakokeilun aikana työnvälityspalvelut, palkkatukeen liittyvät palvelut ja työpanoksen siirtäminen yrityksen työnjohdon alaisuuteen, työkokeiluun liittyvä ohjaus ja sopimukset, erilaiset valmennukset ja pienpalvelut, omaehtoisen koulutuksen tukeen liittyvät palvelut ja työssä tapahtuvan opiskelun palvelut sekä ammatinvalintaan liittyvä palvelu.

Hankkeet

Teemme yhdessä! –hanke

Hankkeen kautta on mahdollista saada erilaisia lyhytkestoisia palveluita.

TriPla II – Yhdistysten kautta työelämään!

TriPla II -työllistämishanke auttaa ja opastaa pitkään työnhakijana olevan henkilön työelämään paluussa ja tukee työskentelyn onnistumista työvalmennuksen keinoin.

TriPla II -hanke toimii koko Kanta-Hämeen alueella edistäen palkkatukityöllistämistä niin yrityksiin kuin yhdistyksiin. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Hämeen Kylät ry ja LounaPlussa ry.

Ota yhteyttä hankkeen työvalmentajaan:
Päivi Äyhönen , paivi.ayhonen@triplahanke.fi, 050 472 6380

Palkkatukipaikat ja mahdollisuudet

Kunta tarjoaa palkkatuettuja työpaikkoja kunnan omissa yksiköissä.

Palkkatuettu työsuhde tehdään tietylle ajanjaksolle, jonka kesto katsotaan työnhakijan tietojen ja työllisyyspalvelujen linjausten mukaisesti.

Työaika määräytyy työnhakijan ja tarpeen mukaisesti, mutta se on vähintään 18h/vko. Useimmille työllistetyille työaika on 30h/vko, jolloin arkeen jää aikaa työnhakuun ja siihen liittyvien työnhakuasiakirjojen päivittämiseen. Lisäksi työllistetyille hankitaan valmennusta tai muita työllistymistä edistäviä palveluita työsuhteen aikana.

Palkkatuki

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi (tai työttömyytesi jatkuu ja palvelutarpeesi arvioidaan uudelleen) keskustele oman työntekijäsi kanssa, tarvitsetko työn saamiseksi palkkatukea. Pidempään työttömänä oleville työnhakijoilla on mahdollisuus ilmoittaa halustaan palkkatuettuun työhön ja se kirjataan omiin tietoihisi.

Jos ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus (vaatii B-lausunnon), niin palkkatuki määräytyy joustavammin.

Tuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksistasi. Prosentti riippuu siitä, kuinka pitkään olet ollut työttömänä.

Janakkalan kunnalla palkkatuettu työsuhde voi olla joko kunnan omassa yksikössä ja/tai yrityksen työnjohdon alla.

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla korvataan työnantajalle osa palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen ja se on haettava ennen työsuhteen alkamista. Mikäli saat työpaikan, pyydä työnantajaa jättämään palkkatukihakemus työnantajan Oma asioinnissa tai paperilla hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Myönteisen päätöksen jälkeen työsuhde voi alkaa.

Jos tarvitset työnhakusi tueksi työnantajalle näytettävän todistuksen palkkatukimahdollisuudesta, sinun on mahdollista saada palkkatukikortti. Kortti on voimassa kolme kuukautta kerrallaan. Voit myös tulostaa Oma asioinnista työllistymissuunnitelmasi, joka toimii ”palkkatukikorttina.”

Lue lisää palkkatuesta.

Tällä hetkellä avoimina paikkoja löytyy:

  • varhaiskasvatuksesta päiväkodin ryhmäavustajan työtehtävissä
  • monipuolisissa kohteissa laitoshuoltajan työtehtäviä (pesu, ruoanjakelu, siivous)
  • kouluavustajan työtehtäviä
  • hoiva-avustajan työtehtävä

Työpanoksen siirtäminen yritykseen

Työllisyyspalvelut tekevät myös työntekijän siirtoja yrityksen työnjohdon alaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyössä työnhakijan ja yrityksen kanssa räätälöidään työsuhde, jonka tavoite on edistää työnhakijan jatkotyöllistymistä kunnan palkkatuetun työsuhteen jälkeen.

Lisätietoja tästä palvelusta saat kunnan omavalmentajilta.

Nuorten palvelut

Janakkalan kunnan nuorisopalveluissa on monenlaisia palveluita nuorilla. Kunnalla toimii nuorisovaltuusto, nuorisotila ja –keskus, etsivä nuorisotyö, erilaisia tukipalveluja toimintaan, retkiä ja leirejä sekä väyliä yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Työttömien terveyspalvelut

Janakkalan kunta tarjoaa työttömille työnhakijoille mahdollisuuden työttömien terveystarkastukseen. Terveystarkastuksen kautta työnhakijalle muodostuu sujuva väylä terveyspalveluiden muihin palveluihin, jos terveydentila sitä vaatii.

Lähetteitä työttömien terveystarkastukseen tekee kunnan työtekijät sekä TE-toimisto.

Lue lisää terveyspalveluista.

Osaamisen kehittäminen

Työllisyyspalvelut tukee vahvasti elinikäistä osaamisen kehittämistä. Tämä tarkoittaa erilaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia sekä alueellisesti vahvaa oppilaitosyhteistyötä. Ketterimmät -työllisyysohjelman osaamisen kehittämisen painopiste näkyy Janakkalassa myös uraohjauksen ja valmennuksien muodossa.

Aikuisten palveluissa osaamisen tunnustaminen on myös tärkeää uudelleen työelämään pääsyssä. Ole rohkeasti yhteydessä kunnan omavalmentajiin, jos kaipaat apua ja vinkkejä osaamisesi näkyväksi tekemiseen esimerkiksi työnhakuasiakirjoja päivittäessäsi.

Janakkalan kunnan työllisyyspalvelut tukee:

  • opiskelua ja työnhakua oppisopimuksellisin työsuhtein ja ohjaamme niihin,
  • opinnollistamista niin pajaympäristössä kuin muissa toiminnoissa,
  • koulutussopimusta tutustuttaessa uuteen alaan

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, joilla työllistyminen ja työllisyyden palvelut eivät ole ajankohtaisia. Janakkalan kunnan sosiaalipalvelut ohjaavat asiakkaitaan kuntouttavaan työtoimintaa palvelutarpeen mukaan esimerkiksi kunnan omalle pajalle.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa huomioidaan asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan. Kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelman laatii kunnan sosiaalipalveluiden työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntouttava työtoiminta järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta jatkopolku kohti työelämää, koulutusta tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin mahdollistuu.

Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.
Lue lisää kuntouuttavasta työtoiminnasta TE-palvelujen sivuilta.

Pajat

Janakkalan kunnan Paja (Taimistotie 4) tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, koulutuskokeilu- ja työkokeilupaikkoja kaiken ikäisille työttömille kuntalaisille, joiden työttömyysaika uhkaa pitkittyä. Työpajoilla voi ohjatusti opetella erilaisia työtaitoja ja työn lomassa miettiä tulevaisuuden suunnitelmia.

Janakkalan nuorten työpaja Kino on tarkoitettu alle 28-vuotiaille janakkalalaisille nuorille. Työpaja pyörittää Tervakosken Seuratalolla sijaitsevaa elokuvateatteri Kino Tervakoskea.

Nuorten työpajalla tarjotaan monipuolisia työtehtäviä elokuvateatterilla sekä työelämään tutustumista ulkopuolisissa työpaikoissa sekä koulutuksia, joilla edistetään vuoren etenemistä työelämään ja/tai koulutukseen. Jakson aikana annetaan yksilöohjausta mm. ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.

Pajajakson alussa tehdään yhdessä työpajaohjaajan kanssa pajasuunnitelma, johon kirjataan henkilökohtaiset tavoitteesi. Tavoite on, että jakson aikana löydetään jatkopolku vaikkapa työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan tai koulutuksen kautta.