Osaamisen kehittäminen

Koetko, että osaamisesi kaipaa päivitystä vai onko tähtäimessäsi ammattitaidon lisääminen? Hämeenlinnan seudulla toimii monia oppilaitoksia, joissa voi opiskella niin tutkintotavoitteisia opintoja kuin lyhytkestoisempia koulutuksia.

Janakkalan kunnan pajalla voi olla koulutussopimuksella oppilaitoksen kautta ja työttömillä työnhakijoilla mahdollisuus kartoittaa osaamispisteiden suorittamista pajaympäristössä. Pajalla on vuosittain myös opiskelijoita ohjauspuolen harjoittelijoina.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on maksutonta opiskelua työttömyysetuudella. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Kenelle ammatillista työvoimakoulutusta?

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjäksi aikovalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta.

Jos tarjonnassa ei löydy sinulle sopivaa koulutusta, niin ota yhteyttä vastuuvirkailijaasi. Voitte kartoittaa olisiko koulutusta mahdollista saada yksittäisenä opiskelupaikkana.

Haussa olevat työvoimakoulutukset löydät täältä. Koulutusvahti -palvelun avulla voit tilata tiedot uusista alkavista työvoimakoulutuksista sähköpostiisi.

Lue lisää työvoimakoulutuksista Työmarkkinatorilta.

Omaehtoisen koulutuksen tuki

Omaehtoisen koulutuksen tuki on työttömyysetuudella tuettua päätoimista opiskelua, jota on mahdollista saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Opinnoista on sovittava etukäteen vastuuvirkailijasi kanssa (tai TE-toimiston, kuntakokeilun ulkopuoliset työnhakijat), joka katsoo täyttyvätkö tuen myöntämiselle asetetut vaatimukset. Tukea ei voida myöntää esimerkiksi siinä tapauksessa, jos olet irtisanoutunut työstäsi vain aloittaaksesi omaehtoiset opinnot. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • vastuuvirkailijan arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista

Omaehtoisen koulutuksen tuen opintojen tulee johtaa:

  • ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon
  • alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa
  • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta.

Jatkotutkintona suoritettavia lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavia opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella.

Jos haluat jatkaa aiemmin aloitettuja opintoja loppuun omaehtoisen koulutuksen tuella, niin niitä voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos opintojen keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Rajoitus ei kuitenkaan koske työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana aloitettuja opintoja tai jos samoja opintoja on opiskeltu työvoimakoulutuksena.

Tarkemmat tiedot ja ehdot löydät Työmarkkinatorilta.

Oppisopimus

Oppisopimus on hyvä väylä niille henkilöille, joilla opintojen suorittaminen itsenäisesti sujuu. Oppisopimuksellinen työsuhde vaatii osaamista ja mahdollisuutta työn ja opintojen yhteensovittamiseen. Janakkalan työllisyyspalvelut tukee vuosittain työelämään pääsyä oppisopimuksellisen työsuhtein niitä henkilöitä, joilla työttömyys on pitkittynyt.

Lisätietoja oppisopimuksesta: