Koulu- ja monitoimikeskukset

Koulukeskushankkeet etenevät ensimmäiseen kilpailutukseen:

Janakkalan koulu- ja monitoimikeskushankkeet pääsevät etenemään valtuuston 10.2.2020 keittiömallipäätöksen myötä. Koulukeskusten keittiömalliksi tulee palvelukeittiö. Keittiömalli vaikuttaa keskusten tekniseen mitoitukseen ja siten toteutussuunnitteluun.

• Palvelukeittiömallissa keittiössä tarjoillaan muualla valmistettua ruokaa. Tällä hetkellä palvelukeittiöiden ruoka valmistetaan kunnan omassa keskuskeittiössä Tuuvingissa.
• Pääruoka voidaan toimittaa keittiöön kuumana tai kylmänä.
• Lämpimät (energia-) lisäkkeet kuten esim. riisit, pastat ja perunat kypsennetään ja
kappaleruuat kuten esim. jauhelihapihvit, uunimakkarat ja kasvispihvit kuumennetaan palvelukeittiöissä.
• Palvelukeittiössä valmistuu tuoreet raasteet ja salaatit (tuorelisäkkeet) ja ne tarjoillaan saman päivän aikana.
• Palvelukeittiöratkaisu on joustava ja ekologinen sekä ilmastoystävällinen, kun kuljetukset voidaan minimoida.

Kuluva kevät kului ensimmäisen rakennushankkeen, Turengin alakoulun rakennusurakan kilpailutuksen valmistelussa. Kilpailutuksen osallistumispyyntö oli valtuuston hyväksyttävänä 20.4.2020.

Turengin 1. vaiheen rakennusaikataulu on tarkentunut siten, että rakentaminen on alkaa loppukesällä 2021 ja rakennus otetaan koulukäyttöön elokuussa 2023. Rakennukseen tulee esiopetuksen, 1-6 luokkien sekä erityisopetuksen luokkien lisäksi koulun yhteistilat sekä tiloja Sibelius-opiston käyttöön.

Muiden hankkeiden rakennusaikataulua päästään myös tarkentamaan työn päästyä liikkeelle, mutta järjestys on Turengin alakoulun jälkeen seuraava: 2. Tervakosken yläkoulu, 3. Turengin yläkoulu ja liikuntahalli, 4. Tervakosken alakoulu.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa:

Työn ohessa liikennealan insinööriksi opiskeleva HAMK:n aikuisopiskelija Salonen tekee opinnäytetyötä: Turengin koulu- ja monitoimikeskuksen 1.vaiheen rakennusaikaiset liikennejärjestelyt.

Vastaavaan tyylinen opinnäyte on tekeillä myös Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen osalta.

_ _ _ _

Janakkalan kunnanvaltuusto päätti (10.12.2018 80§) kokouksessa:

Turengin koulu- ja monitoimikeskus toteutetaan 2- vaiheessa siten, että keskuksen kokonaissuunnittelu v. 2019, ensimmäisessä rakentamisvaiheessa alakoulu v. 2020-2021 ja toisessa rakentamisvaiheessa yläkoulu, lukio ja liikuntahalli v. 2024-2025.

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus toteutetaan 2- vaiheessa siten, että keskuksen kokonaissuunnittelu v. 2021, ensimmäisessä rakentamisvaiheessa yläkoulu ja lukio v. 2022-2023 ja toisessa rakentamisvaiheessa alakoulu v. 2026-2027.

Koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnittelu käynnistyi 2.1.2018 ja hankesuunnitelmat valmistuivat päätöksentekoon 31.8.2018. Prosessi jatkuu: Asiakirjoja ja selvityksiä päivitetään päätösten mukaisiksi.

Janakkalan kunnan päätöksentekoon pääset tutustumaan tästä (marraskuu 2020 asti) ja tästä

_ _ _ _

Hankesuunnittelu:

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

Hankesuunnittelussa selvitetään ja arvioidaan tarvittavalla tarkkuudella hankkeen vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet ja -tavat. Lopputuotteelle asetetut laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteet kiinnittävät hankkeen budjetin (tavoitehinta). Tulokset kootaan hankesuunnitelmaksi.

Hankesuunnittelussa luodaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle päätöksenteon perusteet. Tämän vaiheen tuloksena on hyväksytty hankesuunnitelma, jonka perusteella tehdään investointipäätös.

Mitä tarkoittaa koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnittelu?

Kuvataan toiminnallisia, pedagogisia ja opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita kuin myös liittyvien monitoimitilojen toimintoja. Ohjataan kokonaisuuden toiminnallisuutta ja asetetaan rakennussuunnittelulle vaatimukset.

Hankesuunnitelmassa selvitetään:

 1. toiminnat ja tilat
 2. käyttäjät
 3. ulkoiset ja sisäiset yhteydet, liikenne
 4. kustannukset

Tilaohjelmassa yhdistetään tulevien toimintojen vaatimat tarpeet tilaluetteloksi, joihin on sisällytetty myös aputoiminnot ja tarvittavat toiminnalliset vaatimukset (sisäilmasto, valo, ääneneristävyys, kalustustaso, tekniikka).
Rakennuspaikasta selvitetään toiminnallinen (liikenne, paikoitus, liikkuminen, oleskelu) ja tekninen valmius (maaperä, vesihuolto, lämmitys, kaavatilanne).
Tilaohjelman ja rakennuspaikkaselvityksen perusteella lasketaan hankkeen tavoitehinta, joka muodostaa taloudellisen puitteen.

Hankesuunnitelma sisältää:

 1. tilakortit (huonekortit)
 2. toiminta ja yhteyskaaviot
 3. tilaohjelman
 4. laatuvaatimukset
 5. toiminnalliset ja tekniset selvitykset
 6. kustannuslaskennan
 7. aikataulun

Koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnitelmassa on vaihtoehtojen kustannukset ja aikatauluvaikutukset (nykytilat, peruskorjaukset, mahdolliset väistötilat).

Ajankohtaista ja tapahtunut

Kunnanhallitus myönsi 26.3.2018 kokouksessaan hankesuunnittelulle lisäaikaa.

Opetushenkilöstölle pidettiin 26.3.2018 (Tervakoski) ja 17.4.2018 (Turenki) esittelytilaisuus koulu- ja monitoimikeskusten tilakorteista ja tontinkäyttösuunnitelmista.

Luottamushenkilöstön puheenjohtajistolle järjestettiin keskustelu- ja infotilaisuus koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnittelun tilasta 18.4. Turengin yhteiskoulun ruokalassa.

15.5.2018 Teknisessä lautakunnassa koulu- ja monitoimikeskusten periaateratkaisut ja liikuntahallien hankesuunnitelmat.

21.5.2018 Kunnanhallitus päätti esittää koulu- ja monitoimikeskusten periaateratkaisut ja liikuntahallien hankesuunnitelmat valtuuston käsiteltäväksi 4.6.2018.

4.6.2018 Kunnanvaltuusto hyväksyi Tervakosken ja Turengin liikuntahallien hankesuunnitelmat ja teki investointivaraukset tulevien vuosien talousarvioihin rakentamista varten.

5.6.2018 oli valtuuston kouluvierailu Hollolaan, jossa tutustuttiin Hollolan kunnan koulukeskusratkaisuihin Salpakankaan ja Heinsuon koululla. Matkalle osallistui 16 päättäjää ja 13 hankesuunnittelutyöryhmän jäsentä.

Janakkalan kunta on tilannut kevään 2018 aikana esiselvityksen Inspira Oy:ltä liittyen Turengin ja Tervakosken koulu- ja monitoimikeskusten hankinta- ja rahoitusmallien vaihtoehdoista. Selvitys on luettavissa täältä.

Ajankohtaista: Katso lisää kunnan nettisivuilta kohdasta päätöksenteko.

Sisältöä

Yhteistyökumppanit

 • Hankesuunnittelu
  – Ajan Arkkitehdit Oy, Hämeenlinna

  • tilaohjelmat ja –yhteydet, tontin käyttösuunnitelma
 • LVIAS, elinkaari- ja kustannuslaskenta
  – Granlund Riihimäki Oy
 • Rakennuttavuusselvitys, pohjatutkimukset
  – WSP Finland Oy
 • Liikennesuunnittelu kadut ja kevyen liikenteen reitit
  – Trafix Oy
 • Liikenneasiat (koululaisten turvallinen liikkuminen)
  – Viisaan liikkumisen työryhmä

Hankkeen toimintaa

 • Hankesuunnittelutyöryhmän kokoukset 12.1., 9.3., 20.4. ja 15.8.2018
 • Pedagoginen ohjausryhmä on kokouksessaan 9.4. hyväksynyt hankesuunnitelman pedagogisen ohjaustekstin lukuun ottamatta lukua 5.2, joka valmistui toukokuussa. Ohjausteksti oli sivistyslautakunnassa 23.5. kohdassa: Janakkalan uusien koulukeskusten pedagoginen suunnitelma.
 • Hankesuunnitelman pedagoginen ohjausteksti muodostuu seuraavista asioista:
  • 1. Arvot ja oppimiskäsitys
  • 2. Toimintakulttuuri
  •    2.1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
  • 3. Oppimisympäristö
  •    3.1 Digitaalinen oppimisympäristö
  •    3.2 Koulukeskusten solut
  • 4. Lasten ja nuorten osallisuus
  • 5. Lapsivaikutusarviointi
  •    5.1 Haukankallion luokkien sijoittamiseen liittyvää pohdintaa ja sijainnin vaikutusten arviointia
  •    5.2 Oppilaiden ajatuksia lapsivaikutusarvion perusteella
 • Arkkitehdeiltä koulukeskusten tilakaavioita (tilakortteja) ja alustavia tontinkäyttösuunnitelmia käyttäjiltä ja tilaajalta saatujen lähtötietojen ja linjausten pohjalta: Hankesuunnitelman liitteet 5 -7.
 • Liikunta- ja uimahallitilojen lähtötiedot ja tarpeet selvitetty sekä kaikille avoimet käyttäjäkyselyt tehty (linkki alhaalla). Erilliset liikuntahallien hankesuunnitelmat valtuuston hyväksymänä 4.6.2018. Uimahallin erillinen hankesuunnitelma valmistunut 31.8.2018.
 • Viisaan liikkumisen ryhmältä saadut koulumatkakyselyt toimitettu asiantuntijoille materiaaliksi: liikenteelliset selvitykset ja hankesuunnittelu liikenteellisten asioiden osalta valmistunut: Hankesuunnitelman liite 12 ja pohja-aineistoa toteutussuunnittelua varten.
 • Nyrkki (ydinryhmä) on kokoontunut 20. kerran 18.9.2018.
 • Käyttäjien kuuleminen eli suunnittelupalaverit ovat päättyneet huhtikuussa
  • saatuja tietoja ja materiaaleja arvioitu ja tarkistettu sekä tarkennettu
  • Nyrkki kiittää käyttäjiä aktiivisesta ja asiantuntevasta osallistumisesta hankesuunnitteluun. Koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnitelma on valmistunut 31.8.2018.
 • Kunnan omaa organisaatiota osallisina 100 – 120 henkilöä
 • Selvitystehtäviä

  • Hankkeeseen liittyviä
   • Rakennettavuusselvitykset 2/2018
   • Liikennejärjestelyt, lähialueiden (kadut, klv) osalta 6/2018
   • Lapsivaikutusten arviointi 3/2018
   • Lämmitysjärjestelmäselvitys (uusiutuva energia – hakelämmitys, maalämpö, energiapaalu) 2/2018
   • Itä- Janakkalan koulu, sivistyslautakunnan 31.1. esitys, vaihtoehtoselvityksen laadinta
   • Nettikysely kuntalaisille uima- ja liikuntahallien osalta
   • Tervakosken uimahallin ja tk-talon selvitykset

Turunen Harri

Rakennuttaja
uudisrakentaminen ja peruskorjaus
hoitaa myös koulu- ja monitoimikeskushankkeen vetämistä
Kiinteistöpäällikön sijainen 31.12.2020 saakka.
Taimistotie 4

14200 Turenki

Puh. 03 680 1328
Puh. 050 4626 971