Koulu- ja monitoimikeskukset

Valtuusto hyväksyi (11.12.2017)  tarveselvityksen Janakkalan koulu- ja monitoimikeskusten suunnittelun osaksi.

Hankesuunnittelu käynnistyi tammikuussa 2018.

Hankesuunnittelu:

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

Hankesuunnittelussa selvitetään ja arvioidaan tarvittavalla tarkkuudella hankkeen vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet ja -tavat. Lopputuotteelle asetetut laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteet kiinnittävät hankkeen budjetin (tavoitehinta). Tulokset kootaan hankesuunnitelmaksi.

Hankesuunnittelussa luodaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle päätöksenteon perusteet. Tämän vaiheen tuloksena on hyväksytty hankesuunnitelma, jonka perusteella tehdään investointipäätös.

Mitä tarkoittaa koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnittelu?

Kuvataan toiminnallisia, pedagogisia ja opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita kuin myös liittyvien monitoimitilojen toimintoja. Ohjataan kokonaisuuden toiminnallisuutta ja asetetaan rakennussuunnittelulle vaatimukset.

Hankesuunnitelmassa selvitetään:

 1. toiminnat ja tilat
 2. käyttäjät
 3. ulkoiset ja sisäiset yhteydet, liikenne
 4. kustannukset

Tilaohjelmassa yhdistetään tulevien toimintojen vaatimat tarpeet tilaluetteloksi, joihin on sisällytetty myös aputoiminnot ja tarvittavat toiminnalliset vaatimukset (sisäilmasto, valo, ääneneristävyys, kalustustaso, tekniikka).
Rakennuspaikasta selvitetään toiminnallinen (liikenne, paikoitus, liikkuminen, oleskelu) ja tekninen valmius (maaperä, vesihuolto, lämmitys, kaavatilanne).
Tilaohjelman ja rakennuspaikkaselvityksen perusteella lasketaan hankkeen tavoitehinta, joka muodostaa taloudellisen puitteen.

Hankesuunnitelma sisältää:

 1. tilakortit (huonekortit)
 2. toiminta ja yhteyskaaviot
 3. tilaohjelman
 4. laatuvaatimukset
 5. toiminnalliset ja tekniset selvitykset
 6. kustannuslaskennan
 7. aikataulun

Koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnitelmassa on vaihtoehtojen kustannukset ja aikatauluvaikutukset (nykytilat, peruskorjaukset, mahdolliset väistötilat).

Tilannekatsaus 1/2018

Aikataulu

 • Hankesuunnitelman käynnistyminen 2.1.2018
 • Hankesuunnitelma valmis 30.4.2018
 • Tekninen lautakunta 15.5.2018
 • Kunnanhallitus 21.5.2018
 • Valtuusto 4.6.2018

Yhteistyökumppanit

 • Hankesuunnittelu
  – Ajan Arkkitehdit Oy, Hämeenlinna

  • tilaohjelmat ja –yhteydet, tontin käyttösuunnitelma
 • LVIAS, elinkaari- ja kustannuslaskenta
  – Granlund Riihimäki Oy
 • Rakennuttavuusselvitys, pohjatutkimukset
  – WSP Finland Oy
 • Liikennesuunnittelu kadut ja kevyen liikenteen reitit
  – Trafix Oy

Toimenpiteitä

 • Hankkeen lähtötietokokouksia
  • Hankesuunnittelutyöryhmän aloituskokous 12.1.2018
  • Pedagoginen suunnitteluryhmä
   • Leppäkoski, Tervakoski, Turenki
   • Esiopetus, alakoulu, yläkoulu, lukio (mukana rehtoreita, opettajia, esi- ja erityisopetuksesta henkilökuntaa)
  • Terveysaseman ja kirjaston lähtötiedot, Tervakoski
  • Liikunta- ja uimahallitilojen lähtötiedot
  • Viisaan liikkumisen ryhmä, liikenneselvitys
  • Nyrkki: 4 kokousta (ydinryhmä)
  • Suunnittelupalavereja 25 kpl eri käyttäjäryhmien kanssa
   • Lisäksi useita aihekohtaisia pienryhmäpalavereita
  • Kunnan omaa organisaatiota osallisina 80 – 100 henkilöä

Selvitystehtäviä

 • Hankkeeseen liittyviä
  • Rakennettavuusselvitykset 2/2018
  • Liikennejärjestelyt, lähialueiden (kadut, klv) osalta 6/2018
  • Lapsivaikutusten arviointi 3/2018
  • Lämmitysjärjestelmäselvitys (uusiutuva energia – hakelämmitys, maalämpö, energiapaalu) 2/2018
  • Itä- Janakkalan koulu, sivistyslautakunta 31.1.
  • Nettikysely kuntalaisille uima- ja liikuntahallien osalta, vastausaikaa 16.2.2018 asti