Koulu- ja monitoimikeskukset

Valtuusto hyväksyi (11.12.2017)  tarveselvityksen Janakkalan koulu- ja monitoimikeskusten suunnittelun osaksi.

Hankesuunnittelu käynnistyi tammikuussa 2018.

Hankesuunnittelu:

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

Hankesuunnittelussa selvitetään ja arvioidaan tarvittavalla tarkkuudella hankkeen vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet ja -tavat. Lopputuotteelle asetetut laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteet kiinnittävät hankkeen budjetin (tavoitehinta). Tulokset kootaan hankesuunnitelmaksi.

Hankesuunnittelussa luodaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle päätöksenteon perusteet. Tämän vaiheen tuloksena on hyväksytty hankesuunnitelma, jonka perusteella tehdään investointipäätös.

Mitä tarkoittaa koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnittelu?

Kuvataan toiminnallisia, pedagogisia ja opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita kuin myös liittyvien monitoimitilojen toimintoja. Ohjataan kokonaisuuden toiminnallisuutta ja asetetaan rakennussuunnittelulle vaatimukset.

Hankesuunnitelmassa selvitetään:

 1. toiminnat ja tilat
 2. käyttäjät
 3. ulkoiset ja sisäiset yhteydet, liikenne
 4. kustannukset

Tilaohjelmassa yhdistetään tulevien toimintojen vaatimat tarpeet tilaluetteloksi, joihin on sisällytetty myös aputoiminnot ja tarvittavat toiminnalliset vaatimukset (sisäilmasto, valo, ääneneristävyys, kalustustaso, tekniikka).
Rakennuspaikasta selvitetään toiminnallinen (liikenne, paikoitus, liikkuminen, oleskelu) ja tekninen valmius (maaperä, vesihuolto, lämmitys, kaavatilanne).
Tilaohjelman ja rakennuspaikkaselvityksen perusteella lasketaan hankkeen tavoitehinta, joka muodostaa taloudellisen puitteen.

Hankesuunnitelma sisältää:

 1. tilakortit (huonekortit)
 2. toiminta ja yhteyskaaviot
 3. tilaohjelman
 4. laatuvaatimukset
 5. toiminnalliset ja tekniset selvitykset
 6. kustannuslaskennan
 7. aikataulun

Koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnitelmassa on vaihtoehtojen kustannukset ja aikatauluvaikutukset (nykytilat, peruskorjaukset, mahdolliset väistötilat).

Ajankohtaista

Janakkalan koulu – ja monitoimikeskukset Hämeen Sanomissa 14.3.2018.

Kunnanhallitus on 26.3. kokouksessaan myöntänyt hankesuunnittelulle lisäaikaa.

Opetushenkilöstölle pidettiin 26.3. (Tervakoski) ja 17.4. (Turenki) esittelytilaisuus koulu- ja monitoimikeskusten tilakorteista ja tontinkäyttösuunnitelmista.

Luottamushenkilöstön puheenjohtajistolle järjestettiin keskustelu- ja infotilaisuus koulu- ja monitoimikeskusten hankesuunnittelun tilasta 18.4. Turengin yhteiskoulun ruokalassa.

Viikolla 19 tehdään Tervakosken yhteiskoulu-lukio alueella tarkentavia pohjatutkimuksia.

Janakkalan kunnan talouspalvelut on käynnistänyt koulu- ja monitoimikeskusten toteuttamisen rahoituksen selvittämisen.

Tilannekatsaus

Aikataulu

 • Hankesuunnitelman käynnistyminen 2.1.2018
 • Hankesuunnitelma valmis 23.8.2018
 • Tekninen lautakunta 28.8.2018
 • Kunnanhallitus 3.9.2018
 • Valtuusto 17.9.2018

Yhteistyökumppanit

 • Hankesuunnittelu
  – Ajan Arkkitehdit Oy, Hämeenlinna

  • tilaohjelmat ja –yhteydet, tontin käyttösuunnitelma
 • LVIAS, elinkaari- ja kustannuslaskenta
  – Granlund Riihimäki Oy
 • Rakennuttavuusselvitys, pohjatutkimukset
  – WSP Finland Oy
 • Liikennesuunnittelu kadut ja kevyen liikenteen reitit
  – Trafix Oy

Hankkeen toimintaa

 • Hankesuunnittelutyöryhmän kokoukset 12.1., 9.3., 20.4. ja 15.8.2018
 • Pedagoginen ohjausryhmä on kokouksessaan 9.4. hyväksynyt hankesuunnitelman pedagogisen ohjaustekstin lukuun ottamatta lukua 5.2, joka valmistuu toukokuun alussa.
 • Hankesuunnitelman pedagoginen ohjausteksti muodostuu seuraavista asioista:
  • 1. Arvot ja oppimiskäsitys
  • 2. Toimintakulttuuri
  •    2.1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
  • 3. Oppimisympäristö
  •    3.1 Koulukeskusten solut
  •    3.2 Digitaalinen oppimisympäristö
  • 4. Lasten ja nuorten osallisuus
  • 5. Lapsivaikutusarviointi
  •    5.1 Haukankallion luokkien sijoittamiseen liittyvää pohdintaa ja sijainnin vaikutusten arviointia
  •    5.2 Oppilaiden ajatuksia lapsivaikutusarvion perusteella
 • Arkkitehdit työstäneet tilakaavioita (tilakortteja) käyttäjiltä ja tilaajalta saatujen lähtötietojen ja linjausten pohjalta
 • Liikunta- ja uimahallitilojen lähtötiedot ja tarpeet selvitetty sekä kaikille avoimet käyttäjäkyselyt tehty (linkki alhaalla)
 • Viisaan liikkumisen ryhmältä saadut koulumatkakyselyt toimitettu asiantuntijoille materiaaliksi: liikenteelliset selvitykset ja hankesuunnittelu liikenteellisten asioiden osalta vauhdissa
 • Nyrkki (ydinryhmä) kokoontuu joka toinen viikko
 • Käyttäjien kuuleminen eli suunnittelupalaverit ovat päättyneet
  • saatuja tietoja ja materiaaleja arvioitu ja tarkistettu sekä tarkennettu
  • Nyrkki kiittää käyttäjiä aktiivisesta ja asiantuntevasta osallisuudesta hankesuunnitteluprosessin tästä vaiheesta, yhteistyömme jatkuu edelleen
 • Kunnan omaa organisaatiota osallisina 100 – 120 henkilöä
 • Selvitystehtäviä

  • Hankkeeseen liittyviä
   • Rakennettavuusselvitykset 2/2018
   • Liikennejärjestelyt, lähialueiden (kadut, klv) osalta 6/2018
   • Lapsivaikutusten arviointi 3/2018
   • Lämmitysjärjestelmäselvitys (uusiutuva energia – hakelämmitys, maalämpö, energiapaalu) 2/2018
   • Itä- Janakkalan koulu, sivistyslautakunta 31.1.
   • Nettikysely kuntalaisille uima- ja liikuntahallien osalta, kyselyn tulokset

Turunen Harri

hankesuunnittelupäällikkö
valmiuspäällikkö

Toistaiseksi koulu- ja monitoimikeskushankkeen projektitehtävissä
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1336