Tervakosken koulukeskus 1.vaihe:

Urakoitsija aloitti alueen aitaamisen ja toi työmaaparaakit Delfort Areenan takana olevalle pysäköintialueelle viikolla 34. Urakoitsijan ensimmäinen tiedote: YIT 7.9.2023.

Rakennustyöt alkoivat kohteessa 11.9.2023.

Raksakamera

Jos alla oleva video ei näy, niin voit katsoa ajantasaista raksakameraa myös täältä.

Katso myös päiväkohtaisia kuvia rakennustyömaalta.

Miten tähän pisteeseen asti on päästy?

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen toteuttamisella on valtuuston investointipäätös 10.12.2018 (valt. 10.12.2018 § 65). Investointipäätöksessä on todettu, että hankesuunnitelma päivitetään kohteen vaatimusten mukaiseksi. Valtuusto hyväksyi päivitetyn hankesuunnitelman Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksesta kokouksessaan 11.4.2022.

Rakennuskohde: Janakkalan kunta, Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus 1. vaihe, Patalantie 2, 12400 TERVAKOSKI

Uudisrakennuksen 1.vaiheen tavoitehinta-arvio oli 13,7 M€ (alv 0%) 1/2019. Indeksikorjattu talousarvio v.2023 oli 15,782 M€ (alv 0%) 11/2022. Valtuusto 17.4.2023 18,826 M€ (alv 0%).

Uudisrakentamisen aikataulu: Suunnittelu ja rakentaminen 6/2023 – 8/2025.

Rahoitus ja urakkamuoto:
Hanke rahoitetaan kunnan omalla rahoituksella. Urakkamuotona on KVR-malli (kokonaisvastuurakentaminen).

Uudiskohteen hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä. Lyhyesti prosessia voi kuvata seuraavasti: Tarjoajaksi ilmoittautuminen => Tarjoajien valinta =>Alustava tarjouspyyntö =>Alustavat tarjoukset => Neuvotteluvaihe => Lopullinen tarjouspyyntö => Lopulliset tarjoukset => Urakoitsijan valinta. Ennen ko. prosessin aloittamista tilaajan eli kunnan tuli tehdä ns. Tilaajan vaateet toteutettavalle kohteelle jolla luotiin reunaehdot ja laatuvaateet tulevalle uudisrakennukselle.

Uudisrakennukselle haettiin poikkeamislupaa kunnasta rakennusalan ylityksen vuoksi. Uudisrakennus sai myönteisen poikkeamispäätöksen ja lainvoimaisuustodistus Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta saatiin 21.3.2023. 17.4.2023 Valtuusto teki päätöksen kohteen KVR-urakoitsijasta. Urakkasopimus kunnan ja YIT Suomi Oy:n välillä allekirjoitettiin 5.6.2023.

Rakennuslupahakemus jätettiin kesäkuussa 2023. Rakennuslupa saatiin lupapäivämäärällä 22.6.2023. Rakennusluvasta jätettiin kuitenkin oikaisuvaatimus jonka asianomainen perui ennen viranomaiskäsittelyä. Asiasta uutisoi mm. Janakkalan Sanomat ja Hämeen Sanomat. Rakentamisen aloitus viivästyi n. 4 viikkoa tavoiteaikataulusta. Viivästymisestä johtuvat mahdolliset kustannusvaikutukset kunnalle selviävät hankkeen edetessä.

Turunen Harri

Rakennuttaja
Tilapalvelu

Uudisrakentaminen ja peruskorjaus.
Koulu- ja monitoimikeskushankkeen vetovastuu.

Taimistotie 4, 14200 Turenki