Nuorisovaltuusto

Janakkalan Nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien 13-18-vuotiaiden nuorten osallistumis- ja vaikuttamiskanava, jonka toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä.

Nuorisovaltuusto järjestää vuosittain keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tekee esityksiä, lausuntoja ja ehdotuksia nuoria koskevissa asioissa. Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Nuorisovaltuusto käsittelee vuosittain nuorisopalveluiden myöntämällä avustuksella toteutettujen tapahtumien/hankintojen/toimintojen raportoinnin.

Nuorisovaltuustovaalit käytiin 10.-11.10.2018. Annettujen äänten perusteella nuorisovaltuustoon valittiin: Samuel Heikkinen, Jami Juhola, Matti Saarinen, Touko Jauhiainen, Niko Väänänen, Emma Enckell, Veera Sormunen, Kariina Kirsa, Vilma Räikkönen, Siiri Vainikka.

 


 

Nuorisovaltuusto 2016-2018

Myrsky Penttinen (myrskypenttinen@gmail.com), puheenjohtaja

Siiri Vainikka, varapuheenjohtaja

Rebekka Helander (rebekka.helander@gmail.com), sihteeri

Anni Eloranta, tiedotus- ja mediavastaava

Matti Saarinen, edustaja valtuustossa

Janne Olkinuora, edustaja sivistyslautakunnassa

Samuel Heikkinen, edustaja teknisessä lautakunnassa

Vilma Räikkönen

Veera Sormunen