Avustukset

Nuorisopalveluiden avustuskäytäntö muuttui 1.1.2018 alkaen! Sivistyslautakunta on hyväksynyt uuden avustussäännön 13.12.2017 kokouksessaan.

Sähköinen avustushakemus

Avustussääntö 1.1.2018 alkaen

Janakkalan nuorisopalveluiden avustuksen tarkoitus on tukea monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Avustustoiminta on kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, hakijan toiminnan laatuun ja laajuuteen, toiminnan vaikutukseen paikkakunnan nuorisotoiminnassa sekä hakijan muualta saamaan tukeen. Avustuksella ei tueta yksityisiä henkilöitä, yrityksiä tai keskusjärjestöjä. Avustusta voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden avustuksen vuodessa.

 

Avustusta myönnetään janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille.

  • Avustusta voivat hakea nuorisoyhdistykset, valtakunnallisten yhdistysten paikalliset jäsenyhdistykset, sekä sellaiset aikuisjärjestöjen nuoriso‐osastot, joilla on oma kirjanpito. Avustuskelpoiseksi nuorisoyhdistykseksi tai ‐järjestöksi luetaan paikallinen rekisteröity nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29‐vuotiaita.
  •  Nuorten ryhmä voi olla nuorten ryhmä kuten esimerkiksi koululuokka, harrastusryhmä tai nuorten avoin ryhmä, joka lähtee yhdessä toteuttamaan ideaa. Ryhmän vastuuhenkilön tulee olla täysi-ikäinen ja ryhmän järjestämän toiminnan tulee kohdentua ydinryhmää laajemmalle.

Avustettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta. Ensisijaisena tarkoituksena on nuorille suunnatun toiminnan ja/tai nuorten itse suunnitteleman ja järjestämän toiminnan kehittäminen ja lisääminen. Toiminnan tulee olla organisoitua ja turvallisuusasiat tulee huomioida tarkasti. Toiminnan on oltava todisteellisesti päihteetöntä. Avustettavalla toiminnalla ei voida järjestää voittoa tuottavaa toimintaa.

 

Avustusta voi saada 50 – 500€.

 

Avustusta voi hakea ympäri vuoden sähköisellä lomakkeella, josta tulee selvitä seuraavat tiedot:

  • selostus ryhmän toiminnan tarkoituksesta
  • haettavan avustuksen määrä ja tilitiedot
  • selostus suunnitellusta toiminnosta ja toiminnan kustannusarvio
  • turvallisuuden ja päihteettömyyden huomioiminen toiminnassa
  • selvitys toimintaan kohdistuvista muista avustuksista
  • toiminnan vastuuhenkilöt

Avustusta tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa. Avustuspäätökset tekee nuorisopalvelupäällikkö. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköisesti. Avustetusta toiminnasta ja rahojen käytöstä raportoidaan kahden kuukauden sisällä nuorisotoimistoon. Toiminta raportoidaan sähköisesti raportointilomakkeella.  Avustettujen toimintojen raportit käsitellään vuosittain joulukuussa nuorisovaltuuston kokouksessa. Mikäli toiminta ei toteudu suunnitelman mukaan tulee hakijan olla välittömästi yhteydessä nuorisotoimistoon. Toiminnan peruuntuessa tai sen luonteen oleellisesti muuttuessa voidaan avustus periä takaisin nuorisopalvelupäällikön päätöksellä.

Avustuksen raportointilomake