Hankkeet

EVÄITÄ ELÄMÄÄN

Opetushallitus (OPH) myönsi 11.12.2019 Janakkalan lukiolle valtionavustusta lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen. Janakkalan lukion “Eväitä elämään” -hankkeen painopiste on lukiokoulutuksen toimintakulttuurin, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen keskittyen koko lukioyhteisön hyvinvointiin ja sen kehittämiseen.

Hanke on käynnissä 7.1.2020-31.7.2021. Hankkeen koordinaattorina toimii opinto-ohjaaja Olli Pöyry ja ohjausryhmänä lukion suunnitteluryhmä.

 

Hankkeen osatavoitteet
 • Lukion toimintakulttuurin kehittäminen
  • Infotilaisuudet, koulutukset, muut tilaisuudet ja tapahtumat
 • Oppiainerajat ylittävä yhteistyö, pedagogiikka ja moniammatillinen yhteistyö
  • Hyvinvointeemaa painottavan Lukiopolulle -kurssin kehittäminen
  • Lukion opiskelutekniikkakurssin jatkokehitys
  • Hyvinvointiteeman ja -sisältöjen painottaminen nykyisillä kursseilla
 • Lukion oppimisympäristöjen kehittäminen
  • Erityisesti verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen
Hankeasiakirjat
Hankkeen toteutus ja eteneminen

 

VIISAS LIIKKUJA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää avustusta pitkäjänteiseen ja laadukaaseen Liikkuva opiskelu -toiminnan kehittämiseen.

Hanke on käynissä 01.08.2020 – 30.06.2021. Hankkeen koordinaattoreina toimivat Sami Piironen ja Vesa-Matti Seppälä.

 

Hankkeen tavoiteet
 • Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on kehittää liikunnallisen ja aktiivisen toimintakulttuurin muodostumista lukiokoulutukseen Janakkalan kunnassa yhteistyössä aktiivisien seura- ja yhdistystasojen kanssa.
 • Tavoitteena on, että jokainen opiskelija liikkuisi vähintään tunnin päivässä ja että jokainen opiskelija ymmärtäisi, miten liikkumista lisäämällä voi itse edistää omaa hyvinvointiaan ja opiskelukykyään; korostaen etenkin matalan kynnyksen mahdollisuuksia liikkeen ja liikkumisen lisäämisessä.
 • Erityistavoitteena on saada myös vähän liikkuvia toimintaan mukaan. Lisäksi kannustamme opiskelijoita fyysisesti aktiivisiin opiskelu- ja vapaa-ajanmatkoihin. Tärkeää on myös, että opiskelija omaksuisi liikkumisen osaksi myöhempää elämäntapaansa.
Hankeasiakirjat
Hankkeen toteutus ja eteneminen