Janakkalan Vesi rakennuttaa vesihuoltoa kunnan määrittämiin asuntotuotannon ja yritystoiminnan tarpeisiin. Samoin kunnallistekniikan peruskorjausta tehdään yhteistyössä kunnan teknisen toimen katuhankkeiden kanssa.
Janakkalan Veden omat hankkeet ovat vesihuoltoverkoston uudisrakentamista ja saneerauksia. Vedenottamoilla, ylävesisäiliöillä ja jätevedenpuhdistamolla on myös jatkuvasti suurempaa ja pienempää uudistus- ja saneeraustarvetta.
Vuoden 2022 budjetissa on varattu investointeihin noin 2,8 milj. euroa. Hankkeet toteutetaan tulorahoituksella, liittymismaksuvaroilla ja lainanotolla.