talvinen katu tervakoskella.

Katualueiden kunnossapito

Janakkalassa on n. 100 km katuja ja väyliä.

”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta” määrittelee katujen ylläpitovastuut. Laista löytyvät kunnan ja tontinomistajan tehtävänjaot, kunnossapidon ja puhtaanapidon sisällöt sekä laatutasot. Se sisältää myös säännökset kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjauksesta.

Kunnalle kuuluu päällysteen kunnosta huolehtiminen, sorateiden tasaaminen ja pölynsidonta sekä istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet, liikennemerkit ja muut vastaavat laitteet. Kunta huolehtii myös aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisesta. Janakkalassa kunta vastaa myös jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Kunnan katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden vikailmoitukset »

Tontinomistajan tehtävänä on pitää katu tontin kohdalta kadun keskilinjaan asti siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, poistamalla kadulle kerääntynyt lika, lehdet, roskat, irtonaiset esineet sekä rikkaruohot. Tontin rajasta kolme metriä kadulle ulottuva alue on niitettävä ja mahdollinen oja rumpuineen pidettävä avoimena.

Kadunpidon päivystys

 • Kadunpidon päivystys Turenki
  Viikonloppuisin 1.11. – 31.3. puh. 050 445 0005
 • Päivystys Tervakoski
  Hakuko Oy puh. 045 77347800

Talvikunnossapitoa varten kadut on Janakkalassa jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan:

 • aurausluokka 1: pääkadut ja kokoojakadut, lähtökynnys kun lunta on kertynyt n. 4 cm, liukkaudentorjunta aloitetaan näistä kaduista
 • aurausluokka 2: vilkasliikenteisimmät asuntokadut, lähtökynnys kun lunta on kertynyt n. 6 cm.
 • aurausluokka 3: vähempiliikenteiset kadut, aurataan 1 ja 2 luokan jälkeen.
 • kartat:
  Turenki-Harviala
  Tervakoski-Leppäkoski
  Kartoissa näkyvät vaaleanpunaisella merkittynä ne liikenneväylät, jotka kuuluvat Ely-keskukselle

Kevyen liikenteen väylät:

 • aurausluokka A: vilkasliikenteiset kevyen liikenteen väylät, lähtökynnys kun lunta on kertynyt n. 3 cm
 • aurausluokka B: kaikki muut kevyen liikenteen väylät, lähtökynnys kun lunta on kertynyt n. 5 cm.
 • kartat:
  Turenki
  Harviala
  Tervakoski-Leppäkoski
  Kartoissa näkyvät vaaleanpunaisella merkittynä ne liikenneväylät, jotka kuuluvat Ely-keskukselle

ELY-keskuksen hoidossa ovat mm. seuraavat liikenneväylät: Vt 3 eli moottoritie Helsinki-Tampere, mt 130 eli Helsingintie, Turengissa mm. Turengintie, Lammintie, Harvialantie, Hausjärventie ja Leppäkoskentie ja Tervakoskella esim. Tervakoskentie, Vähikkäläntie, Kirkkotie ja Ryttyläntie. Lisätietoa Elyn talvikunnossapidosta (yhteystiedot, hoitoluokituskartat ym).